Modzelewski, Marcel

Nazwisko rodowe Modzelewski Marcel
Gramps ID I1478
Płeć mężczyzna

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny [E1732] 1863    
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Modzelewski, Józef [I1480]
Matka Mścichowska, Józefa [I1481]
         Modzelewski, Marcel [I1478]

Rodziny

    Rodzina Modzelewski, Marcel iCiborowska, Franciszka [F0540]
Związek małżeński Żona Ciborowska, Franciszka [I1479]
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo [E1734] 1892-01-21 Rydzewo  
Notatka zdarzenia

№ 1 Modzele i Szymany

Działo się we wsi Rydzewie 21-go Stycznia / 3-go Lutego 1892-go roku o godzinie 2-j po południu. Oświadczamy, iż w obecności świadków Jana F..tycha lat 40 sługi kościelnego i Antoniego Waszkiewicza lat 64 mających obu właścicielów drobnomajątkowych w Rydzewie mieszkających, dzisiaj zawarty został religijny związek małżeński między Marcelem Modzelewskim, kawalerem żołnierzem rezerwy szlachcicem Gospodarzem urodzonym i zamieszkałym we wsi Modzele lat 29 mającym, synem zmarłych Jana i Józefy z domu Mścichowskiej małżonków Modzelewskich, a Franciszką Konopka 49 lat mającą, wdową po Mateuszu Konopka zmarłym 3 października 1890 roku, córką Kazimierza i zmarłej Franciszki z domu Skrodzkiej małżonków Ciborowskich, urodzoną we wsi Szymany ..?.. parafii, mieszkającą we wsi Szymany Rydzewskiej parafii.
Małżeństwo to poprzedziły trzy oświadczenia przedślubne publikowane w Białaszewskim i Rydzewskim Kościołach Parafialnych w dniach: 5, 12 i 19 Stycznia roku bieżącego. Małżonkowie nowi oświadczają, iż żadnej umowy przedślubnej nie zawarli. Obrządek religijny małżeństwa dokonany został przez miejscowego Administratora Księdza Bolesława Sadowskiego. Akt ten małżonkom nowym i świadkom niepisemnym odczytany i przez nas podpisany został.
Przechowujący Akta Stanu Cywilnego Ks. B. Sadowski

 

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

  1. Modzelewski, Józef [I1480]
    1. Mścichowska, Józefa [I1481]
      1. Modzelewski, Marcel
        1. Ciborowska, Franciszka [I1479]

Przodkowie