Domańska Barbara

Nazwisko rodowe Domańska Barbara
Płeć kobieta
Wiek przy zgonie 40 lat, 5 dni

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1827 Przechody  
 
Zgon 1867-01-06    
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Domański Michał
Matka Dymarska Agnieszka
         Domańska Barbara

Rodziny

    Rodzina Mikulski Jan iDomańska Barbara
Związek małżeński Mąż Mikulski Jan
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1844-11-24 Białaszewo  
 
  Opis

Akt małżeństwa nr 36 Przechody
Działo się w Białaszewie dnia 24 listopada 1844 roku o godzinie 3 po południu. Wiadomo czynimy iż w obecności świadków włościan Wawrzyńca Szymanowskiego lat 35 i Grzegorza Cybuli lat 26 mających, obydwu gospodarzy rolnych czynszowych z Przechodów. Zawarte zostało małżeństwo religijne między włościaninem Janem Mikulskim lat 20 mającym, młodzianem we wsi Sojczyn Grądowy urodzonym, a w Przechodach ze służby się utrzymującym, Stanisława i Katarzyny z Cybulów małżonków Mikulskich rolników czynszowych rządowych z Sojczyna Grądowego synem, a włościanką Barbarą Domańską lat 17 mającą panną, we wsi Przechodach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, Michała i Agnieszki Dymarskiej małżonków Domańskich, rolników czynszowych rządowych z Przechodów córką. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w godzinach zwykłych nabożeństwa w kościele parafialnym Białaszewskim w dniach niedzielnych roku bieżącego ogłoszone. Jako też zezwolenie ustne rodziców nowożeńca i nowozaślubionej przytomnych Aktowi Małżeństwa nastąpiło. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczyli, iż umowy przedślubnej urzędownie nie zawierali. Obrzęd ślubu religijnego przez księdza Michała Bujniewicza proboszcza został dopełniony poczem Akt ten stawającym i świadkom wszystkim pisać nie umiejącym przeczytany przez nas tylko podpisany został.

  Dzieci
 1. Mikulska Katarzyna
 2. Mikulska Anna
 3. Mikulski Jan

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Domański Michał
  1. Dymarska Agnieszka
   1. Domańska Barbara
    1. Mikulski Jan
     1. Mikulski Jan
     2. Mikulska Katarzyna
     3. Mikulska Anna

Przodkowie