Chludziński Franciszek

Nazwisko rodowe Chludziński Franciszek
Płeć mężczyzna

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1896-11-25 Łomża  
Notatka zdarzenia

Akt nr 536 Łomża
Działo się w mieście Łomża 17 / 29/ listopada 1896 roku o godzinie 1 po południu. Stawił się Jan Chludziński robotnik 38 lat mający w mieście Łomża mieszkający w obecności Konstantyna Strękowskiego lat 30 i Aleksandra Witkowskiego lat 25, obu robotników w Łomżycy zamieszkałych, i okazali nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono 13 /25/ listopada roku bieżącego o godzinie 7 wieczorem z prawowitej małżonki jego Cecylii z Sienickich lat 38 mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym przed księdzem Karpowiczem dano imię Franciszek. A rodzicami chrzestnymi jego byli Stanisław Godlewski i Julia Dąbrowska. Akt ten okazującym i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez Nas tylko podpisany został.

 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Chludziński Jan
Matka Sienicka Cecylia
         Chludziński Franciszek

Media

Rodowód

  1. Chludziński Jan
    1. Sienicka Cecylia
      1. Chludziński Franciszek

Przodkowie