Borkowska Bolesława

Nazwisko rodowe Borkowska Bolesława
Płeć kobieta
Wiek przy zgonie 23 lata, 4 miesiące, 9 dni

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1902    
Notatka zdarzenia

Akt nr 71 Kosówka

Działo się we wsi Rydzewo 18 /31/ sierpnia 1902 roku o godzinie o godzinie 1 po południu.
Stawił się osobiście Józef Borkowski 42 lat mający gospodarz ziemski w Kosówce mieszkający i w obecności Franciszka Kantorowskiego 50 lat mającego i Andrzeja Płońskiego 48 lat mającego, obu gospodarzy ziemskich w Kosówce mieszkających, i okazali Nam niemowlę płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Kosówce 11 /24./ sierpnia bieżącego roku o godzinie 11 w nocy w nocy z prawowitej małżonki jego Pauliny Skrzeczkowskiej 34 lat mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym dziś odprawionym dano imię Bolesława, a rodzicami chrzestnymi jego byli Aleksander Skrzeczkowski i Teofila Borkowska. Akt ten okazującemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany został przez Nas tylko podpisany.

 
Małżeństwo 1923-01-23 Kosówka  
Notatka zdarzenia

Nr 2 Kosówka
Działo się w Rydzewie dnia 23 stycznia 1923 roku o godzinie 3 wieczorem.
Oświadczamy iż w obecności świadków: ... Borkowskiego lat 28 i Juliana Rydzewskiego lat 40 mających obydwóch gospodarzy z Kosówki zawarty został związek małżeński między Bolesławem Mikulskim kawalerem lat 28 mającym urodzonym i zamieszkałym w Kosówce, synem nieżyjącego Juliana i Marjanny z Zawistowskich małżonków Mikulskich gospodarzy - i Bolesławą Borkowską pannną lat 21 majacą, urodzoną i zamieszkałą w Kosówce, córką nieżyjących Józefa i Pauliny ze Skrzeczkowskich małżonków Borkowskich gospodarzy.
Przed zawarciem tego małżeństwa były ogłaszane trzy przedślubne zapowiedzi w Kośiele Rydzewskim w dni niedzielne, a mianowicie: 5, 12 i 19 Listopada roku zeszłego.
Religijny obrządek zaślubin przed Nami dopełniony został. Nowo zaślubieni oświadczyli, że umowy przedślubnej nie zawarli.
Akt ten nowo zaślubionym i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez Nas tylko podpisany.

 
Zgon 1925-05-10 Kosówka  
Notatka zdarzenia

Nr 22 Kosówka
Działo się w Rydzewie dnia 10 maja 1925 roku o godzinie 4 wieczorem.
Stawili się: Wincenty Wiszniewski lat 40 i Andrzej Waszkiewicz lat 50 mający obydwaj gospodarze z Kosówki i oświadczyli Nam że dziś o godzinie 4 rano w Kosówce zmarła Bolesława Mikulska lat 23 mająca, córka Józefa i Pauliny ze Skrzeczkowskich małżeństwa Borkowskich gospodarzy, zostawiła męża Bolesława Mikulskiego. Po naocznym przekonaniu się o zejściu Bolesławy Mikulskiej, akt ten stawającym niepiśmiennym przeczytany przez Nas tylko podpisany został. Proboszcz parafii Rydzewo utrzymujący Akta Stanu Cywilnego.

 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Borkowski Józef
Matka Skrzeczkowska Paulina
         Borkowska Bolesława

Rodziny

    Rodzina Mikulski Bolesław iBorkowska Bolesława
Związek małżeński Mąż Mikulski Bolesław
  Dzieci
 1. Mikulski Klemens

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Borkowski Józef
  1. Skrzeczkowska Paulina
   1. Borkowska Bolesława
    1. Mikulski Bolesław
     1. Mikulski Klemens

Przodkowie