Budny Jan Wiesław

Nazwisko rodowe Budny Jan Wiesław
Płeć mężczyzna

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
         Budny Jan Wiesław
    Siostra     Budna Marianna Halina
    Siostra     Budna Kazimiera

Rodowód

    1. Budny Jan Wiesław
    2. Budna Marianna Halina
    3. Budna Kazimiera

Przodkowie