Zawistowska, Kamila

Nazwisko rodowe Zawistowska Kamila
Gramps ID I1047
Płeć kobieta

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny [E1338] 1870    
 
Małżeństwo [E1339] 1894-11-14 Rajgród  
Notatka zdarzenia

Nr 66
Bełda i Kosiły
Działo się w Rajgrodzie 14 (26) Listopada 1894 roku o 3 godzinie po południu.
Ogłaszamy, iż w obecności świadków: Pawła Znorowskiego 38 lat i Stanisława Gędźwiła 39 lat mających.
gospdarzy ziemskich w Kosiłach mieszkających, dnia dzisiejszego zawarty został religijny związek małżeński między:
Aleksandrem Miliszewskim 23 lat mającym gospodarzem ziemskim, synem zmarłego Macieja i żyjącej Teofilii z domu Kozłowskiej
gospodarzy Miliszewskich urodzonym i mieszkającym w Kosiłach i Kamilą Zawistowską 24 lat mającą gospodynią panną córką
Jana i Julianny z domu Kaplińska gospodarzy Zawistowskich urodzoną i zamieszkałą w Bełdzie.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi, publikowane w Rajgodzkim kościele parafialnym bieżącego roku.
Małżonkowie nowi oświadczają, że nigdy przed tym żadnej umowy przedślubnej nie zawarli.
Obrządek religijny małżeństwa dokonany przed księdzem Adamem Łostawskim wikarym został.
Akt ten obecnym nowożeńcom i świadkom niepismiennym odczytany,
a przez nas podpisany został.

 

Rodziny

    Rodzina Miliszewski, Aleksander iZawistowska, Kamila [F0380]
Związek małżeński Mąż Miliszewski, Aleksander [I1044]

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

    1. Zawistowska, Kamila
      1. Miliszewski, Aleksander [I1044]