Pieczyński Łukasz

Nazwisko rodowe Pieczyński, Łukasz
Gramps ID I0706
Płeć mężczyzna
Wiek przy zgonie 52 lata

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1865 Uśnik  
 
Zgon szacowany 1917    
Notatka zdarzenia

Zmarł podczas powrotu z Syberii

 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Pieczyński Franciszek [I0707]
Matka Lada Franciszka [I0705]
         Pieczyński Łukasz [I0706]

Rodziny

    Rodzina Pieczyński Łukasz iPiaszczyńska Katarzyna [F0259]
Związek małżeński Żona Piaszczyńska Katarzyna [I0625]
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1900-02-20 Uśnik  
Notatka zdarzenia

№ 43 Uśniki i Łomżyca
Działo się w mieście Łomży 8-go (20-go) lutego 1900-go roku o godzinie 4-j po południu. Ogłaszamy, iż w obecności świadków Stanisława Gawkowskiego piecznika (chodzi tu o zawód, czyli ten kto buduje piece) 38 lat mającym w mieście Łomży mieszkającym i Rocha Niksy gospodarza w przedmieściu Łomżycy mieszkającym 40 lat mającym, dzisiaj zawarty został religijny związek małżeński między: Łukaszem Pieczyńskim kawalerem, urodzonym w Uśniku parafii Szczepankowo, synem Franciszka i Franciszki z domu Łada małżonków Pieczyńskich 35 lat mającym w Uśniku przy rodzicach na gospodarstwie mieszkającym, a Katarzyną Piaszczyńską Panną, urodzoną w Łomżycy miejscowej parafii, córką Ferdynanda i Anny z domu Ziętara małżonków Piaszczyńskich 19 lat mającą na gospodarstwie w Łomżycy przy rodzicach mieszkającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne, publikowane w Łomżyńskim i Szczepankowskim Kościołach Parafialnych w dniach 23-go stycznia (4-go lutego), 30-go stycznia (11-go lutego) i 6-go (18-go) lutego roku bieżącego. Małżonkowie nowi oświadczają iż umowy przedślubnej nie zawierali. Pozwolenie na zawarcie małżeństwa zostało udzielone ustnie przez osobiście obecnego ojca Panny młodej. Obrządek religijny małżeństwa dokonany został przez Księdza Stachniewicza. Akt ten małżonkom nowym i świadkom niepisemnym odczytany i tylko potem przez nas podpisany został. Przechowujący Akta Stanu Cywilnego
Ks. A. Karpowicz

 
  Dzieci
 1. Pieczyński ... [I0708]

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Pieczyński Franciszek [I0707]
  1. Lada Franciszka [I0705]
   1. Pieczyński Łukasz
    1. Piaszczyńska Katarzyna [I0625]
     1. Pieczyński ... [I0708]

Przodkowie