Janowska Antonina

Nazwisko rodowe Janowska Antonina
Płeć kobieta

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1822-05-22 Łomżyca  
Notatka zdarzenia

Akt nr 236 Miasto Łomża

Roku 1822 dnia 22 miesiąca Maja o godzinie 4 po południu.
Przed nami ... Kościoła Łomżyńskiego Urzędnikiem Cywilnym Gminy Łomżyńskiej w Obwodzie Łomżyńskim Województwie Augustowskim, stawił się sławetny Paweł Janowski Obywatel Miasta Łomży, liczacy sobie lat 43 na 4 i okazał nam dziecię płci żeńskiej, które się urodziło na dniu 10 miesiąca i roku bieżącego o godzinie 10 z rana w domu pod numerem 8, oświadczając iż jest spłodzone z niego i Wiktoryi Regulskich (?) ... ... mającej lat 43 jego małżonki, i że życzeniem jego jest nadać mu imię Antonina. Po uzyskaniu powyższego oświadczenia i okazaniu dziecięcia w przytomności świadków Wielmożnego Kazimierza Kwiecińskiego porucznika ... wojsk Polskich mającego lat 38 i Jegomości Pana Franciszka Dziarskiego chirurga mającego lat 36 obydwóch w Łomży zamieszkałych.
Akt niniejszy urodzenia przeczytany i podpisany został przez nas, Oyca i świadków. Ksiądz Dionizy Sadkowski Urzędznik Cywilny.

 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Janowski Paweł
Matka Regulska Wiktoria
         Janowska Antonina
 
Ojciec Janowski Paweł
Macocha Pszczółkowska Katarzyna
 
Ojczym Podkaj Adam
Matka Regulska Wiktoria

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

  1. Janowski Paweł
    1. Regulska Wiktoria
      1. Janowska Antonina

Przodkowie