Janowski, Jan Paweł

Nazwisko rodowe Janowski Jan Paweł
Gramps ID I1351
Płeć mężczyzna

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny [E1642] 1811-01-20 Łomżyca  
Notatka zdarzenia

Akt nr 159 Łomżyca

Roku 1811 dnia 20 miesiąca stycznia o godzinie 1 po południu. Przed nami Ignacym Piwowarskim Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gmimy Łomżyńskiej w obwodzie i Departamencie Łomżyńskim. Stawił Się włościanin Jan Janowski gospodarz 32 lata mający w Łomżycy zamieszkały, i okazał nam dziecię płci męskiej, które urodziło sie w domu pod numerem 28 na dniu 9 miesiąca Stycznia roku bieżącego oświadczając, iż jest spłodzone z niego i Franciszki Bojarskiej 30 lat mającej jego małżonki, i z życzeniem żeby nadać mu imię Jan Paweł. Po otrzymaniu powyższego oświadczenie i okazaniu dziecięcia w przytomności włościan Ludwika Górskiego tudzież Piotra Koziemickiego gospodarzy ... w Łomżycy zamieszkałych. Ojcu i dwum świadkom z Nami niniejszy akt urodzenia po przeczytaniu podpisany został przez nas.
Ignacy Piwowarski Urzędnik Stanu Cywilnego.

 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Janowski, Jan [I1352]
Matka Bojarska, Franciszka [I1353]
         Janowski, Jan Paweł [I1351]
    Brat (rodzony)     Janowski, Walenty [I1509]

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

  1. Janowski, Jan [I1352]
    1. Bojarska, Franciszka [I1353]
      1. Janowski, Jan Paweł
      2. Janowski, Walenty [I1509]

Przodkowie