Jankowska Stanisława

Nazwisko rodowe Jankowska Stanisława
Płeć kobieta

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1900-07-30 Choiny Nowe  
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Jankowski Stanisław
Matka Chojnowska Bronisława
         Jankowska Stanisława

Rodziny

    Rodzina Dłużniewski Piotr iJankowska Stanisława
Związek małżeński Mąż Dłużniewski Piotr
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1918-08-24 Szczepankowo  
Notatka zdarzenia

Akt nr 21 Dłużniewo i Chojny Młode
Działo się w Szczepankowie dnia 24 sierpnia 1918 roku, o godzinie 6 po południu, wiadomo czynimy, iż w obecności świadków Franciszka Chojnowskiego lat 47 i Mariana Chojnowskiego lat 28 liczących obu gospodarzy rolników zamieszkałych w Dłużniewie, w dniu dzisiejszym przy błogosławieństwie Nas dopełnionym zawarte zostało religijne małżeństwo między: Piotrem Dłużniewskim kawalerem lat 28 mającym gospodarzem rolnikiem, synem niegdy Jakuba i żyjącej Barbary z Chojnowskich małżonków Dłużniewskich urodzonym i zamieszkałym przy matce na gospodarstwie w Dłużniewie parafii Szczepankowskiej, -
i Stanisławą Jankowską panną lat 18 mającą córką Stanisława i Bronisławy z Chojnowskich małżonków Jankowskich gospodarzy rolników, urodzoną i zamieszkałą w Choinach Młodych parafii Szczepankowskiej.
Małżeństow to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w Szczepankowskim kosciele parafialnym w dniach 14, 21 i 28 lipca bieżącego roku. - Pozwolenie do wstąpienia w związek małżeński nowozaślubionej, oświadczone słownie przez jej rodziców. - Nowo zaślubienie oświadczyli, że akt intercyzy przedślubnej zawarty nie był. Akt ten nowozaślubionym i świadkom przeczytany, przez Nas tylko podpisany został.
Pełniący obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego Ks. Franciszek Łuka.

 
  Dzieci
 1. Dłużniewska Rozalia Marianna

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Jankowski Stanisław
  1. Chojnowska Bronisława
   1. Jankowska Stanisława
    1. Dłużniewski Piotr
     1. Dłużniewska Rozalia Marianna

Przodkowie