Skrzeczkowska Paulina

Nazwisko rodowe Skrzeczkowska Paulina
Płeć kobieta

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1863    
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Skrzeczkowski Aleksander
Matka Janiszewska Rozalia
         Skrzeczkowska Paulina

Rodziny

    Rodzina Borkowski Józef iSkrzeczkowska Paulina
Związek małżeński Mąż Borkowski Józef
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1885-02-09 Rydzewo  
Notatka zdarzenia

№ 4 Kosówka
Działo się we wsi Rydzewie 28 stycznia /9 lutego/ 1885 roku o godzinie 3 po południu. Oświadczamy, iż w obecności świadków Franciszka Kantorowskiego lat 40 i Wojciecha Kantorowskiego lat 30 mających obu włościan we wsi Kosówka mieszkających, dzisiaj zawarty został religijny związek małżeński między Józefem Borkowskim kawalerem 24 lata majacym, synem Marcelego i Marianny z domu Kalenkiewicz małżonków Borkowskich, a Pauliną Skrzeczkowską, panną 22 lata mającą, córką Aleksandra i Rozalii z domu Janiszewska małżonków Skrzeczkowskich. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi, publikowane w Rydzewskim Kościele roku bieżącego. Małżonkowie nowi oświadczają, iż żadnej umowy przedślubnej nie zawarli. Obrządek religijny małżeństwa dokonany został przez miejscowego Administratora Księdza Aleksandra Boratyńskiego. Akt ten małżonkom nowym i świadkom niepisemnym odczytany i przez nas podpisany został.

 
  Dzieci
 1. Borkowska Bolesława

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Skrzeczkowski Aleksander
  1. Janiszewska Rozalia
   1. Skrzeczkowska Paulina
    1. Borkowski Józef
     1. Borkowska Bolesława

Przodkowie