Skrzeczkowska, Paulina

Nazwisko rodowe Skrzeczkowska Paulina
Gramps ID I0648
Płeć kobieta

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny [E1864] 1863    
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Skrzeczkowski, Aleksander [I1615]
Matka Janiszewska, Rozalia [I1616]
         Skrzeczkowska, Paulina [I0648]

Rodziny

    Rodzina Borkowski, Józef iSkrzeczkowska, Paulina [F0249]
Związek małżeński Mąż Borkowski, Józef [I0647]
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo [E1865] 1885-02-09 Rydzewo  
Notatka zdarzenia

№ 4 Kosówka
Działo się we wsi Rydzewie 28 stycznia /9 lutego/ 1885 roku o godzinie 3 po południu. Oświadczamy, iż w obecności świadków Franciszka Kantorowskiego lat 40 i Wojciecha Kantorowskiego lat 30 mających obu włościan we wsi Kosówka mieszkających, dzisiaj zawarty został religijny związek małżeński między Józefem Borkowskim kawalerem 24 lata majacym, synem Marcelego i Marianny z domu Kalenkiewicz małżonków Borkowskich, a Pauliną Skrzeczkowską, panną 22 lata mającą, córką Aleksandra i Rozalii z domu Janiszewska małżonków Skrzeczkowskich. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi, publikowane w Rydzewskim Kościele roku bieżącego. Małżonkowie nowi oświadczają, iż żadnej umowy przedślubnej nie zawarli. Obrządek religijny małżeństwa dokonany został przez miejscowego Administratora Księdza Aleksandra Boratyńskiego. Akt ten małżonkom nowym i świadkom niepisemnym odczytany i przez nas podpisany został.

 
  Dzieci
 1. Borkowska, Bolesława [I0665]

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Skrzeczkowski, Aleksander [I1615]
  1. Janiszewska, Rozalia [I1616]
   1. Skrzeczkowska, Paulina
    1. Borkowski, Józef [I0647]
     1. Borkowska, Bolesława [I0665]

Przodkowie