Mikulski Franciszek

Nazwisko rodowe Mikulski, Franciszek
Gramps ID I1093
Płeć mężczyzna

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1822 Sojczyn Grądowy  
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Mikulski Stanisław [I1137]
Matka Cybula Katarzyna [I1138]
    Brat (rodzony)     Mikulski Piotr [I1131]
         Mikulski Franciszek [I1093]
    Brat (rodzony)     Mikulski Jakub [I1871]
    Brat (rodzony)     Mikulski Jan [I1880]

Rodziny

    Rodzina Mikulski Franciszek iMaciora Krystyna [F0400]
Związek małżeński Żona Maciora Krystyna [I1094]
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1855-05-10 Białaszewo  
Notatka zdarzenia

Akt nr Sojczyn Grądowy i Kapice
Działo się w Białaszewie dnia 8 /10/ maja 1855 roku o godzinie 2 po południu. Wiadomo czynimy iż w obecności świadków Grzegorza Krupy lat 32 i Adama Kisiela lat 30 mających obydwu gospodarzy rolnych czynszowych ze wsi Sojczyn Grądowy. Zawarte zostało małżeństwo religijne między włościaninem Franciszkiem Mikulskim lat 33 mającym,
wdowcem po Annie z Dziakiewiczów, w dniu 10 /22/ kwietnia roku bieżącego zmarłej w Sojczynie Grądowym urodzonym i tamże przy na gospodarstwie rolnym czynszowym zamieszkałym. Zmarłych Stanisława i Katarzyny z Cybulów małżonkow Mikulskich synem, a włościanką Krystyną Popowską lat 24 mającą, wdową po Piotrze Popowskim w dniu 12 /24/ maja roku zeszłego zmarłym, w Kapicach urodzoną z wyrobku się utrzymującą, zmarłych Bartłomieja i Łucji z Mikulskich małżonków Maciora córką. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w godzinach zwykłych nabożeństwa w kościele parafialnym Białaszewskim w dniach niedzielnych to jest: 24 kwietnia, ... roku bieżącego ogłoszone. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczyli, iż umowy przedślubnej urzędownie nie zawierali. Obrzęd ślubu religijnego przez księdza niżej podpisanego został dopełniony. Poczem Akt ten stawającym i świadkom wszystkim pisać nie umiejącym przeczytany przez nas tylko podpisany został. ks. Pieniążek Adam

 
  Dzieci
 1. Mikulska Antonina [I2157]
 2. Mikulska Franciszka [I2152]
 3. Mikulska Paulina [I1092]
    Rodzina Mikulski Franciszek iDziakiewicz Anna [F0652]
Związek małżeński Żona Dziakiewicz Anna [I1803]
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1841-11-21 Białaszewo  
 
  Opis

Akt Małżeństwa nr 37 Sojczyn Grądowy i Kapice
Działo się w Białaszewie dnia 21 listopada 1841 roku o godzinie wpół do 3 po południu. Wiadomo czynimy iż w przytomności świadków włościan Wojciecha Popowskiego lat 32 i Kazimierza Jambrzyckiego lat 43 mających, obydwóch rolników czynszowych z Sojczyna Grądowego - zawarte zostało małżeństwo religijne miedzy włościaninem Franciszkiem Mikulskim lat 19 mającym, młodzianem we wsi Sojczyn Grądowy urodzonym i tamże przy rodzicach mieszkającym, Stanisława i Katarzyny z Cybulów małżonków Mikulskich rolników czynszowych synem, a włościanką Anną Dziakiewiczówną lat 20 mająca panną we wsi Kapicach zrodzoną i tamże przy rodzicach mieszkającą. Tomasza i marianny z Zgorzałych małżonków Dziakiewiczów rolników czynszowych córką. Małżeństwo to porzedziły trzy zapowiedzi w godzinach zwykłego nabożeństwa w Kościele Parafialnym Białaszewskim w dniach niedzielnych to jest 7, 14, 21 miesiąca i roku bieżącego ogłoszone, jako też zezwolenie ustne rodziców nowożeńca i nowo zaślubionej przytomnych aktowi nastąpiło. Tamowanie małżeństwa żadne nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczyli iż umowy przedślubnej urzędowo nie zawierali. Obrzęd Ślubu Religijnego przez księdza Stanisława Bronak wikariusza został dopełniony. Poczem akt ten stawającym i świadkom wszystkim pisać nie umiejącym przeczytany, przez nas tylko podpisany został.

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Mikulski Stanisław [I1137]
  1. Cybula Katarzyna [I1138]
   1. Mikulski Franciszek
    1. Maciora Krystyna [I1094]
     1. Mikulska Paulina [I1092]
     2. Mikulska Franciszka [I2152]
     3. Mikulska Antonina [I2157]
    2. Dziakiewicz Anna [I1803]
   2. Mikulski Jan [I1880]
   3. Mikulski Jakub [I1871]
   4. Mikulski Piotr [I1131]

Przodkowie