Januszewski Jan

Nazwisko rodowe Januszewski Jan
Płeć mężczyzna

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1866    
 
Małżeństwo 1892-02-16 Rajgród  
Notatka zdarzenia

Nr 15 Grzędy i Ołdaki
Działo się w Rajgrodzie 16 ( 28 ) lutego 1892 roku o 4 po południu.
Ogłaszamy iż w obecności świadków Juliana Kuklińskiego 41 lat i Cezarego Grabowego 33 lat
mających obaj gospodarzy mieszkających w Grzędach został zawarty religijny związek małżeński
między Iwanem Januszewskim 26 lat mającym gospodarzem, wdowcem, synem Wojciecha i Antoniny z domu
Kulikowskiej małżeństwa Januszewskich urodzonego i mieszkającego w Ołdakach
i Anną Zawistowską 23 lat mającą córką Jakuba i Franciszki z domu Grabowej małżeństwa Zawistowskich
urodzonej i mieszkającej w Grzędach. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi, publikowane w Rajgrodzkiej i Goniądzkiej parafii
Małżonkowie nowi oświadczają że nigdy przed tym żadnej umowy przedślubnej nie zawarli.
Obrządek religijny małżeństwa dokonany został.
Akt ten obecnym nowożeńcom i świadkom niepismiennym odczytany,
a przez nas podpisany został.

 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Januszewski Wojciech
Matka Kulikowska Antonina
         Januszewski Jan

Rodziny

    Rodzina Januszewski Jan iZawistowska Anna
Związek małżeński Żona Zawistowska Anna

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

  1. Januszewski Wojciech
    1. Kulikowska Antonina
      1. Januszewski Jan
        1. Zawistowska Anna

Przodkowie