Chrapowicka, Paulina

Nazwisko rodowe Chrapowicka Paulina
Gramps ID I1127
Płeć kobieta
Wiek przy zgonie 37 lat, 6 miesięcy, 10 dni

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny [E1954] 1859-01-23 Kapice  
 
Zgon [E1407] 1896-08-02    
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Chrapowicki, Adam [I1748]
Matka Łajewska, Marianna [I1749]
         Chrapowicka, Paulina [I1127]

Rodziny

    Rodzina Sokół, Paweł iChrapowicka, Paulina [F0416]
Związek małżeński Mąż Sokół, Paweł [I1124]
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo [E1959] 1884-02-11 Kapice  
Notatka zdarzenia

Akt nr 31 Kapice
Działo się we wsi Białaszewo 30 atycznia /11 lutego/ 1884 roku o godzinie 4 po południu. Ogłaszamy że w obecności świadków Piotra Wyłudy 39 lat i Antoniego Sokoła 29 lat gospodarzy ziemskich zamieszkałych w Kapicach zawarto dziś sakramentalny związek małżeński między Pawłem Sokołem kawalerem gospodarzem ziemskim 24 lat mającym, urodzonym i mieszkającym w Kapicach, synem Jana i Agnieszki zd. Zyskowskiej małżonków Sokołów i Pauliną Chrapowicką panną, córką Adama i Marianny zd. Łajewskiej małżonków Chrapowickich waścicielką ziemską 25 lat mającą urodzoną i mieszkającą w Kapicach przy rodzicach. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne ogłoszone w Białaszewskim kościele 22 stycznia, 3 i 10 lutego bieżącego roku. Małżonkowie nowi oświadczyli że umowy przedślubnej nie zawierali. Religijny obrzęd zaślubin dokonano przed nami. Akt ten nowo zaślubionym i świadkom niepiśmiennym przeczytany przez nas tylko podpisany został.

 
  Dzieci
 1. Sokół, Sylwester [I1747]

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Chrapowicki, Adam [I1748]
  1. Łajewska, Marianna [I1749]
   1. Chrapowicka, Paulina
    1. Sokół, Paweł [I1124]
     1. Sokół, Sylwester [I1747]

Przodkowie