Chrapowicka Paulina

Nazwisko rodowe Chrapowicka Paulina
Płeć kobieta
Wiek przy zgonie 37 lat, 6 miesięcy, 10 dni

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1859-01-23 Kapice  
 
Zgon 1896-08-02    
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Chrapowicki Adam
Matka Łajewska Marianna
         Chrapowicka Paulina

Rodziny

    Rodzina Sokół Paweł iChrapowicka Paulina
Związek małżeński Mąż Sokół Paweł
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1884-02-11 Kapice  
Notatka zdarzenia

Akt nr 31 Kapice
Działo się we wsi Białaszewo 30 atycznia /11 lutego/ 1884 roku o godzinie 4 po południu. Ogłaszamy że w obecności świadków Piotra Wyłudy 39 lat i Antoniego Sokoła 29 lat gospodarzy ziemskich zamieszkałych w Kapicach zawarto dziś sakramentalny związek małżeński między Pawłem Sokołem kawalerem gospodarzem ziemskim 24 lat mającym, urodzonym i mieszkającym w Kapicach, synem Jana i Agnieszki zd. Zyskowskiej małżonków Sokołów i Pauliną Chrapowicką panną, córką Adama i Marianny zd. Łajewskiej małżonków Chrapowickich waścicielką ziemską 25 lat mającą urodzoną i mieszkającą w Kapicach przy rodzicach. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne ogłoszone w Białaszewskim kościele 22 stycznia, 3 i 10 lutego bieżącego roku. Małżonkowie nowi oświadczyli że umowy przedślubnej nie zawierali. Religijny obrzęd zaślubin dokonano przed nami. Akt ten nowo zaślubionym i świadkom niepiśmiennym przeczytany przez nas tylko podpisany został.

 
  Dzieci
 1. Sokół Sylwester

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Chrapowicki Adam
  1. Łajewska Marianna
   1. Chrapowicka Paulina
    1. Sokół Paweł
     1. Sokół Sylwester

Przodkowie