Mikulska Wiktoria

Nazwisko rodowe Mikulska, Wiktoria
Gramps ID I1485
Płeć kobieta

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1860 Kosówka  
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Mikulski Aleksander [I0102]
Matka Karwowska Cecylia [I0999]
    Brat (rodzony)     Mikulski Stanisław [I1660]
    Brat (rodzony)     Mikulski Julian [I0065]
         Mikulska Wiktoria [I1485]
    Siostra (rodzona)     Mikulska Aleksandra [I1487]

Rodziny

    Rodzina Mróz Stanisław iMikulska Wiktoria [F0552]
Związek małżeński Mąż Mróz Stanisław [I1490]
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Umowa małżeńska      
Notatka zdarzenia

Intercyza
Tłumaczenie Batogowski Sergij
Kopia została wydana Stanisławowi Mróz 28 Maja 1885 roku podpis. Kopia została wydana Annie Mróz zamiast Osipa Mróza 10 Listopada 1888 roku
Nr wg rejestru 368. Nr wg liczby porządkowej 254.
Roku 1879-go 15-go / 27-go maja przybyli do mnie, Wacława syna Jana Boguckiego, Notariusza przy kancelarii Hipotecznej Szczuczyńskiego Sędziego Pokoju w moim biurze, znajdującym się w powiatowym mieście Szczuczynie w domu Nr 19 na placu nazywanym Rynek znani mi osobiście oraz do zawierania aktów stanu cywilnego zdolność prawną mający 1.) Katarzyna córka Tomasza z Barciszewskich, wdowa po Wojciechu Karwowskim pozostała, włościanka 2.) Wiktoria córka Aleksandra Mikulska panna 18 lat mająca i zgodnie z artykułem 211-m Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego do niniejszego aktu (prawo) mająca,od urzędowych spraw zdolna 3.) Cecylia córka Wojciecha Mikulska, wdowa po Aleksandrze Mikulskim pozostała, matka i główna opiekunka niepełnoletniej swojej córki Wiktorii Mikulskiej 4.) Stanisław syn Józefa Mróz włościanin 5.) Józef syn Jakuba Mróz włościanin, pierwsze 3 osoby są mieszkańcami wsi Kosówka, ostatnie dwie są mieszkańcami wsi Rydzewo-Czarny las i zawarli akt o następnej treści: ogłaszające wspólnie Wiktoria Mikulska i Stanisław Mróz oświadczają, że zamierzają oni zawrzeć małżeństwo, na co Cecylia Mikulska pozwala. § 2.) Wspólnie ogłaszająca Katarzyna Karwowska oświadcza, że na prawach właścicielki posiada ona 1/3 część gospodarstwa włościańskiego we wsi Kosówka położonego, zapisanego w tej (wsi) pod Nr 15, którą dostała na własność na mocy Najwyższych (carskich) dekretów od 1864 roku. Tę kupę trzecią część gospodarstwa o powierzchni 7 morgów 50 prętów wraz z mieszkaniem, z połową domu mieszkalnego, z szopą i oborą, wspólnie ogłaszająca Katarzyna Karwowska sprzedaje swojej wnuczce Wiktorii Mikulskiej za dobrowolnie uwarunkowaną cenę sprzedaży (w wysokości) 130 rubli srebrem, którą przyznaje sprzedająca, która do (momentu) zawarcia niniejszego aktu otrzymała ją od osoby kupującej gotówką i w celu potwierdzenia tej czynności daje jej pokwitowanie odbioru pieniędzy, zobowiązując się tuż po podpisaniu niniejszego aktu wydać sprzedawaną 1/3 część gospodarstwa osobie kupującej na faktyczną własność, a ostatnia (osoba kupująca) od momentu zawarcia tego aktu zobowiązana będzie do płacenia podatków od kupującej części gospodarstwa. Ponadto osoba kupująca zobowiązana będzie godnie utrzymywać sprzedającą oraz swojego wuja Apoloniego Karwowskiego do ich śmierci. § 3.) Osoba kupująca Wiktoria Mikulska ogłasza, że niniejszą umowę kupna-sprzedaży przyjmuje, a jej matka Cecylia Mikulska na ten zakup daje zgodę. § 4.) Wspólnie ogłaszający Józef syn Jakuba Mróz ogłasza, że chcąc wzmocnić i zapewnić przyszłość swojemu synowi Stanisławowi do jego obowiązkowej części a conto spadkowego udziału przydziela mu ze swojego mienia kwotę (w wysokości) 130 rubli srebrem, a conto której Stanisław Mróz przyznaje, że do momentu zawarcia tego aktu dostał od swojego ojca Józefa Mróza 100 rubli, i w celu potwierdzenia odebrania tej kwoty daje swojemu ojcu pokwitowanie, natomiast resztę przydzielonej kwoty w wysokości 30 rubli Józef Mróz zobowiązuje się oddać i zapłacić swojemu synowi Stanisławowi bez odsetek i wstępnego zaproszenia za jeden rok od czasu zawarcia tego aktu. § 5.) Wspólnie ogłaszający Stanisław Mróz ogłasza, że przydział niniejszy z wdzięcznością przyjmuje. § 6.) Wspólnie ogłaszające Wiktoria Mikulska i Stanisław Mróz ogłaszają, że w przypadku zgonu jednego z nich, pozostały przy życiu małżonek otrzyma na jego udział połowę mienia zmarłego małżonka. Zawierający ten akt Notariusz ostrzegł strony przed konsekwencjami 208-go artykułu Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego. Pierwsze wyciągi tego aktu zostaną wydane wszystkim stronom w nim uczestniczącym. Papier herbowy od umowy przedślubnej w ilości 1 rubel 50 kopiejek, od przydziału na część obowiązkową w ilości 1 rubel 50 kopiejek, i od umowy kupna-sprzedaży w ilości 55 kopiejek został uiszczony i podatku na rzecz miasta w ilości 1 rubel 77 i pół kopiejek, pobrano. Akt ten zawarty został w obecności osobiście mi znanych prawo zdolnych obywateli, mieszkańców miasta Szczuczyna świadków Teofila syna Michała Biercia i Chaima syna Szałoma Bekermana i po odczytaniu stronom na głos owego (aktu) w obecności tychże świadków przez nich zatwierdzony, przyjęty i jedynie przez Stanisława Mroza podpisany został. Zamiast innych niepisemnych na ich własną prośbę podpisał się mieszkaniec miasta Szczuczyna Jan syn Karola Wasilewski zarówno jak i przez świadków oraz przeze mnie Notariusza (akt ten) podpisany został.
podpisy: Stanisław Mróz zamiast niepisemnych Katarzyny córki Tomasza Karwowskiej, Wiktorii córki Aleksandra Mikulskiej, Cecylii córki Wojciecha Mikulskiej i Józefa syna Jakuba Mroza na ich własną prośbę podpisał się Jan syn Karola Wasilewski. Świadek przy zawarciu Aktu i podpisaniu się zamiast niepisemnych Chaim syn Szałoma Bekerman. Świadek przy zawarciu Aktu i podpisaniu się zamiast niepisemnych Teofil syn Michała Bierć. Wacław Bogucki, Notariusz

 
Małżeństwo 1879-06-02 Rydzewo  
Notatka zdarzenia

№ 6. Rydzewo i Kosówka Działo się we wsi Rydzewie, 21-go maja (2-go czerwca) 1879-go roku o godzinie 2-j po południu. Ogłaszamy, iż w obecności świadków Józefa Fabryckiego 29 lat i Michała Lenarta 28 lat mających, obu gospodarzy w Rydzewie mieszkających; dzisiaj zawarty został religijny związek małżeński między Stanisławem Mrozem 27 lat mającym, kawalerem, żołnierzem na urlop tymczasowo przybyłym, we wsi Kołaki urodzonym, a we wsi Rydzewie mieszkającym, synem Józefa i zmarłej żony jego Anny z Armonatów, małżonków Mrozów, a Wiktorią Mikulską, Panną, 19 lat mającą, urodzoną i przy rodzicach we wsi Kosówce mieszkającą, córką Aleksandra i Cecylii z Karwowskich gospodarzy Mikulskich. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi, publikowane w Rydzewskim Filialnym Kościele Parafialnym w dniach 6-go (18-go) 13-go (25-go maja) i 20-go maja (1-go czerwca) roku bieżącego. Zezwolenie matki Panny młodej zatwierdzono werbalnie. Małżonkowie nowi oświadczają iż umowę przedślubną zawarli w sprawach regenta Boguckiego w mieście Szczuczynie 15-go (27-go) maja roku bieżącego. Obrządek religijny małżeństwa dokonany został przez miejscowego Administratora Księdza Jerzego Ziemosia. Akt ten po odczytaniu małżonkom nowym i obecnym, przez nas i przez małżonków nowych podpisany został. Inne osoby są niepisemne.
Ks. Ziemoś

 
  Dzieci
 1. Mróz Marianna [I1774]
 2. Mróz Kamila [I1773]

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Mikulski Aleksander [I0102]
  1. Karwowska Cecylia [I0999]
   1. Mikulski Stanisław [I1660]
   2. Mikulska Aleksandra [I1487]
   3. Mikulska Wiktoria
    1. Mróz Stanisław [I1490]
     1. Mróz Kamila [I1773]
     2. Mróz Marianna [I1774]
   4. Mikulski Julian [I0065]

Przodkowie