Modzelewski Antoni

Nazwisko rodowe Modzelewski Antoni
Płeć mężczyzna

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1902-10-10 Rajgród  
Notatka zdarzenia

Akt nr 349 Rajgród

Działo się w Rajgrodzie 17 (30) Listopada 1902 roku o godzinie 1 po południu.
Stawił sie osobiście Jan Władysław Modzelewski 51 lat mający gospodarz ziemski w Rajgrodzie zamieszkały, w obecności świadków Jana Gędźwiła 50 lat, a także Piotra Dworakowskiego 40 lat majacego gospodarzy ziemskich w Rajgrodzie zamieszkałych i okazali Nam niemowlę płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Rajgrodzie 10 Października bieżącego roku o godzinie 4 wieczorem z prawowitej małżonki jego Rozalii z domu Jęczelewskiej 41 lat mającej.
Dziecieciu temu na na chrzcie świętym dziś odprawionym przed księdzem Józefem Kraśnickim dano imię Antoni, a rodzicami chrzestnymi jego byli Jan Gędźwił i Emilia Gutowska. Opóżnienie chrztu świętego i wykonanie tego Aktu nastąpiło z powodu choroby matki.
Akt ten okazującemu i świadkom nie piśmiennym przecztany przez Nas tylko podpisany został.

 

Notatki na marginesie:
1) Antoni Modzelewski zawarł związek małżeński z Marianną Karpińską w Bargłowskim Kościele dnia 21 lutego 1927 roku.
2) Modzelewski Antoni dn. 24 maja 1941 w kościele augustowskim zawarł związek małżeński z K.... ....

 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Modzelewski Władysław
Matka Jenczelewska Rozalia
         Modzelewski Antoni
 
Ojciec Modzelewski Władysław
Macocha Jęczelewska Rozalia
    Brat przyrodni     Modzelewski Jan Antoni
    Siostra przyrodnia     Modzelewska Agata

Rodziny

    Rodzina Modzelewski Antoni iKarpińska Marianna
Związek małżeński Żona Karpińska Marianna
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1927-02-21 Bargłów  
Notatka zdarzenia

Akt nr 349 Rajgród

Działo się w Rajgrodzie 17 (30) Listopada 1902 roku o godzinie 1 po południu.
Stawił sie osobiście Jan Władysław Modzelewski 51 lat mający gospodarz ziemski w Rajgrodzie zamieszkały, w obecności świadków Jana Gędźwiła 50 lat, a także Piotra Dworakowskiego 40 lat majacego gospodarzy ziemskich w Rajgrodzie zamieszkałych i okazali Nam niemowlę płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Rajgrodzie 10 Października bieżącego roku o godzinie 4 wieczorem z prawowitej małżonki jego Rozalii z domu Jęczelewskiej 41 lat mającej.
Dziecieciu temu na na chrzcie świętym dziś odprawionym przed księdzem Józefem Kraśnickim dano imię Antoni, a rodzicami chrzestnymi jego byli Jan Gędźwił i Emilia Gutowska. Opóżnienie chrztu świętego i wykonanie tego Aktu nastąpiło z powodu choroby matki.
Akt ten okazującemu i świadkom nie piśmiennym przecztany przez Nas tylko podpisany został.

 

Notatki na marginesie:
1) Antoni Modzelewski zawarł związek małżeński z Marianną Karpińską w Bargłowskim Kościele dnia 21 lutego 1927 roku.
2) Modzelewski Antoni dn. 24 maja 1941 w kościele augustowskim zawarł związek małżeński z K.... ....

 

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

  1. Modzelewski Władysław
    1. Jenczelewska Rozalia
      1. Modzelewski Antoni
        1. Karpińska Marianna

Przodkowie