Mikulski Jakub

Nazwisko rodowe Mikulski Jakub
Płeć mężczyzna

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1834 Sojczyn Grądowy  
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Mikulski Stanisław
Matka Cybula Katarzyna
    Brat (rodzony)     Mikulski Piotr
    Brat (rodzony)     Mikulski Franciszek
         Mikulski Jakub
    Brat (rodzony)     Mikulski Jan

Rodziny

    Rodzina Mikulski Jakub iKarwowska Franciszka
Związek małżeński Żona Karwowska Franciszka
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1853-11-20 Białaszewo  
 
  Opis

Akt nr 47 Sojczyn Grądowy i Białaszewo
Działo się w Białaszewie dnia 8 /20/ listopada 1853 roku o godzinie 3 po południu. Wiadomo czynimy iż w obecności świadków włościan Antoniego Syreny lat 30 wyrobnika z Białaszewa i Macieja Kiszela lat 40 mający gospodarza rolnego czynszowego z Sojczyna Grądowego. Zawarte zostało małżeństwo religijne między włościaninem Jakubem Mikulskim lat 19 mającym, młodzianem we wsi Sojczyn Grądowy urodzonym i tamże z wyrobku się utrzymującym, zmarłych Stanisława i Katarzyny z Cybulów małżonków Mikulskich synem, a włościanką Franciszką Kiszelową lat 27 mającą wdową po Mateuszu Kiszelu w dniu 24 kwietnia roku zeszłego zmarłym , w Wólce Brzozowej urodzoną, a w Białaszewie z wyrobku się utrzymującą, zmarłego Andrzeja i żyjącej Scholastyki z Syrenów małżonków Karwowskich córką. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w godzinach zwykłych nabożeństwa w kościele parafialnym Białaszewskim w dniach niedzielnych roku bieżącego ogłoszone. Jako też zezwolenie ustne brata rodzonego nowożeńca Franciszka Mikulskiego obecnego Aktowi Małżeństwa nastąpiło. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczyli, iż umowy przedślubnej urzędownie nie zawierali. Obrzęd ślubu religijnego przez księdza niżej podpisanego został dopełniony poczem Akt ten stawającym i świadkom wszystkim pisać nie umiejącym przeczytany przez nas tylko podpisany został.
ks. Pieniążek Jakub

  Dzieci
 1. Mikulski Antoni
 2. Mikulski Jan
 3. Mikulska Franciszka
    Rodzina Mikulski Jakub iMachina Teofila
Związek małżeński Żona Machina Teofila
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1873-05-18 Przechody  
 

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Mikulski Stanisław
  1. Cybula Katarzyna
   1. Mikulski Franciszek
   2. Mikulski Jan
   3. Mikulski Jakub
    1. Karwowska Franciszka
     1. Mikulska Franciszka
     2. Mikulski Antoni
     3. Mikulski Jan
    2. Machina Teofila
   4. Mikulski Piotr

Przodkowie