Rydzewski, Adolf

Nazwisko rodowe Rydzewski Adolf
Gramps ID I1544
Płeć mężczyzna

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny [E1802] 1859    
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Rydzewski, Franciszek [I1530]
Matka Godlewska, Katarzyna [I1531]
         Rydzewski, Adolf [I1544]

Rodziny

    Rodzina Rydzewski, Adolf iBrzósko, Wiktoria [F0572]
Związek małżeński Żona Brzósko, Wiktoria [I1546]
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo [E1839] 1884-02-11 Rydzewo  
Notatka zdarzenia

Akt nr 3 Wólka Piotrowska i Toczyłowo
Działo się we wsi Rydzewo 30 stycznia /11 lutego/ 1884 roku o godzinie 3 po południu. Ogłaszamy że w obecności świadków Wojciecha Zyskowskiego 50 lat i Adolfa Bukowskiego 40 lat mającego, obu gospodarzy mieszkających we wsi Wólka Piotrowska zawarto dziś sakramentalny związek małżeński między Adolfem Rydzewskim 23 lat mającym, urodzonym i mieszkającym we wsi Wólka Piotrowska synem zmarłego Franciszka i żyjącej Katarzyny z domu Godlewskiej małżonków Rydzewskich i Wiktorią Brzósko panną 22 lata mającą, córką Feliksa i Ewy z domu Rożyńska małżonków Brzósko, urodzoną i mieszkającą we wsi Toczyłowo.Małżeństwo to poprzedziły trzykrotnie ogłaszane zapowiedzi w Rydzewskim kościele parafialnym w dniach: 15 /27/, 22 stycznia /3 lutego/, 29 /10 lutego/ bieżącego roku. Małżonkowie nowi oświadczyli, że umowy przedślubnej nie zawierali. Religijny sakrament małżeńswa odprawiony został przed Administratorem księdzem Aleksandrem Boratyńskim. Akt ten nowo zaślubionym i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany został.

 
  Dzieci
 1. Rydzewska, Marianna [I1545]
 2. Rydzewski, Stanisław [I1588]
 3. Rydzewska, Marianna [I1590]

Media

Opis

Szlachcic z Toczyłowa

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Rydzewski, Franciszek [I1530]
  1. Godlewska, Katarzyna [I1531]
   1. Rydzewski, Adolf
    1. Brzósko, Wiktoria [I1546]
     1. Rydzewska, Marianna [I1545]
     2. Rydzewski, Stanisław [I1588]
     3. Rydzewska, Marianna [I1590]

Przodkowie