Chludziński Jan Henryk

Nazwisko rodowe Chludziński Jan Henryk
Płeć mężczyzna
Wiek przy zgonie 73 lata, 8 miesięcy, 23 dni

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1910-01-14 Łomżyca  
Notatka zdarzenia

Akt nr 33 Łomżyca
Działo się w mieście Łomża 11 /24/ stycznia 1910 roku o godzinie 2 po południu.
Stawił się osobiście Walenty Chludziński ziemianin mieszkający w Łomżycy 31 lat mający, w obecności Stanisława Gontyarskiego lat 30 i Władysława Gontarskiego lat 40 mających obu właścicieli ziemskich zamieszkałych w Łomżycy, i okazali nam niemowlę płci męskiej, oświadczając, że urodziło się ono w Łomżycy 1 (14) stycznia bieżącego roku o godzinie 10 wieczorem z prawowitej małżonki jego Anny Zysk 23 lata mającej.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym dziś odprawionym przez księdza Czepułsewicza dano imię Henryk, a rodzicami chrzestnymi byli Stanisław Gontarski i Weronika Zysk. - Akt ten okazującemu i świadkom przeczytany przez nas i świadków i okazującego podpisany został.
Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego

Dopisek na marginesie: Wzmiankowany w tym akcie Henryk Chludziński w dniu 26 czerwca 1948 roku zawarł związek małżeński z Heleną Bukowską w parafii Łomżyńskiej. Podpis. Proboszcz parafii Łomżyńskiej ks. A. Betko

 
Zgon 1983-10-06    
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Chludziński Walenty
Matka Zysk Anna
    Siostra (rodzona)     Chludzińska Cecylia
         Chludziński Jan Henryk
    Siostra (rodzona)     Chludzińska Janina
    Siostra (rodzona)     Chludzińska Eleonora
    Brat (rodzony)     Chludziński Michał
    Brat (rodzony)     Chludziński Wacław
    Siostra (rodzona)     Chludzińska Maryla
    Brat (rodzony)     Chludziński Kazimierz
    Brat (rodzony)     Chludziński Tadeusz
    Brat (rodzony)     Chludziński Danek

Rodziny

    Rodzina Chludziński Jan Henryk iBukowska Helena
Związek małżeński Żona Bukowska Helena
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1948-06-26 Łomża  
 
  Dzieci
 1. Chludzińska Krystyna
 2. Chludziński Jerzy
 3. Chludziński Tomasz
 4. Chludzińska Maria
 5. Chludziński Daniel

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Chludziński Walenty
  1. Zysk Anna
   1. Chludzińska Eleonora
   2. Chludziński Wacław
   3. Chludzińska Maryla
   4. Chludziński Kazimierz
   5. Chludziński Tadeusz
   6. Chludziński Danek
   7. Chludzińska Cecylia
   8. Chludziński Jan Henryk
    1. Bukowska Helena
     1. Chludzińska Krystyna
     2. Chludziński Jerzy
     3. Chludziński Tomasz
     4. Chludzińska Maria
     5. Chludziński Daniel
   9. Chludzińska Janina
   10. Chludziński Michał

Przodkowie