Łajewska Ewa

Nazwisko rodowe Łajewska Ewa
Płeć kobieta

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Łajewski Piotr
Matka Sztachelek Marianna
         Łajewska Ewa

Rodziny

    Rodzina Mikulski Tomasz iŁajewska Ewa
Związek małżeński Mąż Mikulski Tomasz
  Opis

Akt nr 13 Kapice i Białogrądy
Działo się w Białaszewie dnia 29 stycznia /10 lutego/ 1850 roku o godzinie 3 po południu. Wiadomo czynimy iż w obecności świadków włościan Jakuba Mikulskiego lat 34 brata stryjecznego nowożeńca i Piotra Wyłudy lat 25 mających, obydwu gospodarzy rolnych czynszowych z Kapic. Zawarte zostało małżeństwo religijne między włościaninem Tomaszem Mikulskim lat 23 mającym, młodzianem we wsi Kapicach urodzonym i tamże przy rodzicach zamieszkałym, zmarłego Franciszka i żyjącej Marianny z Popowskich małżonków Mikulskich gospodarzy rolnych czynszowych synem, a włościanką Ewą Łajewską lat 20 mającą panną, we wsi Białogrądy urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą Piotra i Marianny ze Sztachelków małżonków Łajewskich gospodarzy rolnych czynszowych córką. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w godzinach zwykłych nabożeństwa w kościele parafialnym Białaszewskim w dniach niedzielnych roku bieżącego ogłoszone. Jako też zezwolenie ustne rodziców obojga nowo zaślubionych obecnych Aktowi Małżeństwa nastąpiło. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczyli, iż umowy przedślubnej urzędownie nie zawierali. Obrzęd ślubu religijnego przez księdza niżej podpisanego został dopełniony poczem Akt ten stawającym i świadkom wszystkim pisać nie umiejącym przeczytany przez nas tylko podpisany został.
ks. Pieniążek Jakub

  Dzieci
 1. Mikulski Julian

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Łajewski Piotr
  1. Sztachelek Marianna
   1. Łajewska Ewa
    1. Mikulski Tomasz
     1. Mikulski Julian

Przodkowie