Chludzińska, Wanda Klara

Nazwisko rodowe Chludzińska Wanda Klara
Gramps ID I1923
Płeć kobieta

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny [E2126] 1892-08-12 Łomża  
Notatka zdarzenia

Akt nr 349 Łomża
Działo się w mieście Łomża 9 /21/ sierpnia 1892 roku o godzinie 1 po południu. Stawił się Julian Chludziński szlachcic lat 30 mający w mieście Łomża zamieszkały, w obecności Bolesława Klimaszewskiego lat 30 mającego i Leona Kozłowskiego lat 30 mającego, obu ... w Łomży zamieszkałych, i okazali nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono 31 lipca /12 sierpnia/ bieżącego roku o godzinie 8 rano z prawowitej małżonki jego Julii Katarzyny z Baranowskich 26 lat mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym przed księdzem Karpowiczem dano imiona Wanda Klara. A rodzicami chrzestnymi jego byli Józef Buanowski i Anna Chludzińska. Akt ten ...

 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Chludziński, Julian [I1924]
Matka Baranowska, Julia Katarzyna [I1925]
         Chludzińska, Wanda Klara [I1923]
    Siostra (rodzona)     Chludzińska, Jadwiga [I1926]
    Siostra (rodzona)     Chludzińska, Maria Magdalena [I1927]

Rodowód

 1. Chludziński, Julian [I1924]
  1. Baranowska, Julia Katarzyna [I1925]
   1. Chludzińska, Jadwiga [I1926]
   2. Chludzińska, Wanda Klara
   3. Chludzińska, Maria Magdalena [I1927]

Przodkowie