Chludzińska Wanda Klara

Nazwisko rodowe Chludzińska Wanda Klara
Płeć kobieta

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1892-08-12 Łomża  
Notatka zdarzenia

Akt nr 349 Łomża
Działo się w mieście Łomża 9 /21/ sierpnia 1892 roku o godzinie 1 po południu. Stawił się Julian Chludziński szlachcic lat 30 mający w mieście Łomża zamieszkały, w obecności Bolesława Klimaszewskiego lat 30 mającego i Leona Kozłowskiego lat 30 mającego, obu ... w Łomży zamieszkałych, i okazali nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono 31 lipca /12 sierpnia/ bieżącego roku o godzinie 8 rano z prawowitej małżonki jego Julii Katarzyny z Baranowskich 26 lat mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym przed księdzem Karpowiczem dano imiona Wanda Klara. A rodzicami chrzestnymi jego byli Józef Buanowski i Anna Chludzińska. Akt ten ...

 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Chludziński Julian
Matka Baranowska Julia Katarzyna
         Chludzińska Wanda Klara
    Siostra (rodzona)     Chludzińska Jadwiga
    Siostra (rodzona)     Chludzińska Maria Magdalena

Media

Rodowód

 1. Chludziński Julian
  1. Baranowska Julia Katarzyna
   1. Chludzińska Jadwiga
   2. Chludzińska Wanda Klara
   3. Chludzińska Maria Magdalena

Przodkowie