Mikulski Piotr

Nazwisko rodowe Mikulski Piotr
Płeć mężczyzna

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1835 Sojczyn Grądowy  
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Mikulski Stanisław
Matka Cybula Katarzyna
         Mikulski Piotr
    Brat (rodzony)     Mikulski Franciszek
    Brat (rodzony)     Mikulski Jakub
    Brat (rodzony)     Mikulski Jan

Rodziny

    Rodzina Mikulski Piotr iGrzybowska Rozalia
Związek małżeński Żona Grzybowska Rozalia
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1850-11-24 Białaszewo  
 
  Opis

Akt nr 36 Sojczyn Grądowy i Przechody
Działo się w Białaszewie dnia 12 /24/ listopada 1850 roku o godzinie 2 po południu. Wiadomo czynimy iż w obecności świadków włościan Jan maciora lat 56 i Wawrzyńca Szymanowskiego lat 50 mających, obydwu gospodarzy rolnych czynszowych z Przechodów. Zawarte zostało małżeństwo religijne między włościaninem Piotrem Mikulskim lat 19 mającym, młodzianem we wsi Sojczyn Grądowy urodzonym i tamże z wyrobku się utrzymującym, zmarłych Stanisława i Katarzyny z Cybulów małżonków Mikulskich synem, a włościanką Rozalią Przyborowską lat 19 mającą panną, we wsi Przechodach urodzoną i tamże przy matce z wyrobku się utrzymującą Agaty Przyborowskiej włościanki wyrobnicy córką. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w godzinach zwykłych nabożeństwa w kościele parafialnym Białaszewskim w dniach niedzielnych roku bieżącego ogłoszone. Jako też zezwolenie ustne matki nowozaślubionej obecnnej Aktowi Małżeństwa nastąpiło. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczyli, iż umowy przedślubnej urzędownie nie zawierali. Obrzęd ślubu religijnego przez księdza niżej podpisanego został dopełniony poczem Akt ten stawającym i świadkom wszystkim pisać nie umiejącym przeczytany przez nas tylko podpisany został.
ks. Pieniążek Jakub

  Dzieci
 1. Mikulska Marianna
 2. Mikulska Katarzyna
 3. Mikulski Wojciech
 4. Mikulski Stanisław
    Rodzina Mikulski Piotr iTomaszewska Łucja
Związek małżeński Żona Tomaszewska Łucja
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1897-10-13 Białaszewo  
 
  Opis

Nr 61 Przechody i Białaszewo

Działo się we wsi Białaszewo 13 ( 25 ) Października 1897 roku o 11 rano.
Ogłaszamy iż w obecności świadków Jana Zegarowicza 30 lat z Białaszewa i Jakuba Mikulskiego 55 lat mającego z Białaszewa gospodarzy ziemskich, zawarto w dniu dzisiejszym związek małżeński między Piotrem Mikulskim wdowcem po Rozalii z domu Przyborowskiej zmarłej dnia 29 Sierpnia bieżącego roku, robotnika rolnego 62 lat mającego urodzonego w Sojczynie Grądowym, a mieszkającym w Przechodach, synem nieżyjących Stanisława i Katarzyny z domu Cybula małżeństwa Mikulskich, i Łucją Prokituła wdową po Stanisławie Prokituła zmarłego dnia 13 Lutego 1881 roku właścicielką ziemską 42 lat mającą urodzoną w Żebrach, a mieszkającą w Białaszewie córką nieżyjących Aleksandra i Marianny z domu Danowskiej małżeństwa Tomaszewskich. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne, publikowane w Przychodzkim kościele 28 września, 5 i 19 października bieżącego roku. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali umowy przedślubnej. Obrządek religijny małżeństwa dokonany został przed Księdzem Władysławem Namiotko wikarego. Akt ten małżonkom nowym i świadkom niepisemnym odczytany i tylko potem przez nas podpisany został. Przechowujący Akta Stanu Cywilnego

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Mikulski Stanisław
  1. Cybula Katarzyna
   1. Mikulski Franciszek
   2. Mikulski Jan
   3. Mikulski Jakub
   4. Mikulski Piotr
    1. Grzybowska Rozalia
     1. Mikulski Stanisław
     2. Mikulski Wojciech
     3. Mikulska Katarzyna
     4. Mikulska Marianna
    2. Tomaszewska Łucja

Przodkowie