Modzelewska Zofia

Nazwisko rodowe Modzelewska Zofia
Nazwisko po małżeństwie Piaszczyńska Zofia
Płeć kobieta
Wiek przy zgonie 85 lat, 2 miesiące, 21 dni

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1898-07-11 Wólka Mała  
Notatka zdarzenia

Akt nr 53 Wólka Mała
Działo się we wsi Rydzewo 19 lipca 1898 roku o godzinie 4 po południu. Stawił się osobiście Piotr Modzelewski właściciel małorolny 32 lat mający w Wólce Małej mieszkający, w obecności Adolfa Rydzewskiego 55 lat mającego i Wojciecha Rydzewskiego 60 lat mającego obu małorolnych gospodarzy w Wólce Małej i okazali Nam niemowlę płci żeńskiej, oświadczając, że urodziło się ono w Wólce Małej 11 lipca bieżącego roku o godzinie 2 po południu z prawowitej małżonki jego Marianny z Rydzewskich 32 lat mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym dziś odprawionym dano imię Zofia, a rodzicami chrzestnymi jego byli wspomniany wyżej Wojciech Rydzewski i Marianna Rydzewska.
Akt ten okazującemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany został przez Nas tylko podpisany.
podpisał: Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego ks. A. Cernewski.

 
Zgon 1983-10-01 Dziarniki  
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Modzelewski Piotr
Matka Rydzewska Marianna Bronisława
         Modzelewska Zofia
    Brat (rodzony)     Modzelewski Stanisław
 
Ojczym Ramotowski Szymon
Matka Rydzewska Marianna Bronisława
    Siostra przyrodnia     Ramotowska Anastazja

Rodziny

    Rodzina Piaszczyński Marian iModzelewska Zofia
Związek małżeński Mąż Piaszczyński Marian
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1919-03-02 Rydzewo  
 
Kontrakt małżeński 1919-02-00 Grajewo  
Notatka zdarzenia

Księga notariusza Smoleńskiego z Grajewa prawdopodobnie nie zachowała się. Odnalazłem jedynie zapis w skorowidzu.

 
  Opis

Akt nr 12 Dziarniki i Wólka Mała
Działo się w Rydzewie dnia 2 marca 1919 roku o godzinie 5 po południu. Wiadomo czynimy, iż w obecności świadków Piotra Zyskowskiego lat 32 i Adolfa Rydzewskiego lat 80 mających obydwu gospodarzy rolnych pierwszego w Dziarnikach, drugiego w Wólce Małej zamieszkałych. W dniu dzisiejszym zawarty został związek małżeński pomiędzy Marianem Piaszczyńskim gospodarzem, kawalerem lat 20 mającym synem niegdy Stanisława i obecnie żyjącej Waleryi z Zaorskich urodzonym w Łomży, a w Dziarnikach zamieszkałym parafianinem Rydzewskim i Zofią Modzelewską panną lat 21 mającą córką niegdy Piotra i Maryjanny Bronisławy z Rydzewskich urodzoną i zamieszkałą w Wólce Małej parafianką Rydzewską. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w dniach niedzielnych po sobie następujących, a mianowicie: 16, 23 lutego i 2 Marca roku bieżącego w Kościele parafialnym Rydzewskim ogłoszone. Nowożeńcy oświadczają, iż intercyza przedślubna między nimi zawarta wobec notariusza w Grajewie w dniu 24 lutego bieżącego roku pod Nr 70. Obrzęd ten religijny dopełniony został w dniu dzisiejszym przez księdza Józefa Ruseckiego proboszcza parafii Rydzewskiej. Akt ten niniejszy tak nowożeńcom jak i świadkom niepiśmiennym przeczytany przez Nas tylko podpisany został. Utrzymujący akta Stanu Cywilnego ks. Rusecki.

  Dzieci
 1. Piaszczyński Antoni
 2. Piaszczyńska Teresa
 3. Piaszczyńska Stanisława
 4. Piaszczyński Stanisław
 5. Piaszczyński Marian
 6. Piaszczyńska Jadwiga
 7. Piaszczyński Tadeusz
 8. Piaszczyńska Wacława
 9. Piaszczyńska Czesława
 10. Piaszczyński Józef

Media

Opis

Wychowywała się w Wólce Małej u Państwa Rydzewskich

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Modzelewski Piotr
  1. Rydzewska Marianna Bronisława
   1. Modzelewski Stanisław
   2. Modzelewska Zofia
    1. Piaszczyński Marian
     1. Piaszczyński Stanisław
     2. Piaszczyński Marian
     3. Piaszczyńska Wacława
     4. Piaszczyński Tadeusz
     5. Piaszczyńska Stanisława
     6. Piaszczyńska Czesława
     7. Piaszczyński Józef
     8. Piaszczyński Antoni
     9. Piaszczyńska Teresa
     10. Piaszczyńska Jadwiga

Przodkowie