Piaszczyńska Marianna

Nazwisko rodowe Piaszczyńska Marianna
Płeć kobieta

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1792 Dobry Las  
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Piaszczyński Jan
Matka Trzcinka Ewa
         Piaszczyńska Marianna

Rodziny

    Rodzina Kulikowski Leon iPiaszczyńska Marianna
Związek małżeński Mąż Kulikowski Leon
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1824-05-23 Łomża  
Notatka zdarzenia

Akt nr 22 Łomża

Roku 1824 dnia 23 miesiąca Maja.
Przed ... Kościoła Łomżyńskiego Urzędnikiem Staniu Cywilnego Gminy Łomżyńskiej w Obwodzie Łomżyńskim Województwie Augustowskim stawił się Szlachetny Leon Kulikowski kawaler wyrobnik w Łomży zamieszkały liczący lat 39 podług złożonej Metryki, która wyjęta z ksiąg Kościoła lilialnego Szczucińskiego, syn Szlachetnych Jakóba i Elżbiety Kulikowskich przed zejściem w Mieście Szczuczynie na gospodarstwie zamieszkałych.
Stawiła się także panna Maryjanna Piaszczyńska w Łomży za dziewkę służąca córka Jana Piaszczyńskiego i Ewy z Trzcinków (?) we wsi Dobry Las parafii Nowogródzkiej na gospodarstwie będących w ... ... licząca podług złożonej metryki wyjętej z ksiąg Kościoła Parafialnego Nowogródzkiego lat blisko 32.
Strony stawające żądają ażebymy przystąpili od obchodu służącego między nimi Małżeństwa, którego zapowiedzi wyszły przed głównymi drzwiami naszego domu Gminnego to jest pierwsze dnia 10, a druga dnia 16 Miesiąca i roku bieżącego o godzinie 12 w południe. Gdy żadne formalności przeciw rzeczonemu Małżeństwu nie zastało my ... wymienione akta, z których okazuje się iż formalności jakich prawo wymaga zachowane zostały , przychylając się do ... żądania po przeczytaniu stronom i świadkom wszystkich ... ... jak też Działu szóstego w ... prawa Cywilnego o Małżeństwie spytaliśmy się przyszłego małżonka i przyszłej małżonki czyli chcą pobrać się...

 
  Opis

Akt nr 22 Łomża

Roku 1824 dnia 23 miesiąca Maja.
Przed ... Kościoła Łomżyńskiego Urzędnikiem Staniu Cywilnego Gminy Łomżyńskiej w Obwodzie Łomżyńskim Województwie Augustowskim stawił się Szlachetny Leon Kulikowski kawaler wyrobnik w Łomży zamieszkały liczący lat 39 podług złożonej Metryki, która wyjęta z ksiąg Kościoła lilialnego Szczucińskiego, syn Szlachetnych Jakóba i Elżbiety Kulikowskich przed zejściem w Mieście Szczuczynie na gospodarstwie zamieszkałych. Stawiła się także panna Maryjanna Piaszczyńska w Łomży za dziewkę służąca córka Jana Piaszczyńskiego i Ewy z Trzcinków (?) we wsi Dobry Las parafii Nowogródzkiej na gospodarstwie będących w ... ... licząca podług złożonej metryki wyjętej z ksiąg Kościoła Parafialnego Nowogródzkiego lat blisko 32.
Strony stawające żądają ażebymy przystąpili od obchodu służącego między nimi Małżeństwa, którego zapowiedzi wyszły przed głównymi drzwiami naszego domu Gminnego to jest pierwsze dnia 10, a druga dnia 16 Miesiąca i roku bieżącego o godzinie 12 w południe. Gdy żadne formalności przeciw rzeczonemu Małżeństwu nie zastało my ... wymienione akta, z których okazuje się iż formalności jakich prawo wymaga zachowane zostały , przychylając się do ... żądania po przeczytaniu stronom i świadkom wszystkich ... ... jak też Działu szóstego w ... prawa Cywilnego o Małżeństwie spytaliśmy się przyszłego małżonka i przyszłej małżonki czyli chcą pobrać się...

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

  1. Piaszczyński Jan
    1. Trzcinka Ewa
      1. Piaszczyńska Marianna
        1. Kulikowski Leon

Przodkowie