Zyskowski Franciszek

Nazwisko rodowe Zyskowski Franciszek
Płeć mężczyzna

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Zyskowski Mateusz
Matka Rogowska Katarzyna
         Zyskowski Franciszek

Rodziny

    Rodzina Zyskowski Franciszek iCybula Magdalena
Związek małżeński Żona Cybula Magdalena
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1826-11-19 Białaszewo  
 
  Opis

Akt małżeństwa nr 25 Przechody
Działo się w Białaszewie dnie 19 listopada 1826 roku o godzinie 9 rano. Wiadomo czynimy, że w przytomności świadków Adama Symkiewicza lat 45 z Sojczyna i Piotra Danowicza lat 35 liczących z Kapic włościan, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Franciszkiem Zyśkowskim wdowcem po Annie /?/ Nietupskiej, w Przechodach z wyrobku żyjącym urodzonym w Kapicach niegdy Mateusza i żyjącej Katarzyny z domu Rogowskiej małżonków Zyśkowskich, lat 28 mającym, a panną Magdaleną córką Łukasza i Apolonii małżonków Cybulów w Przechodach zamieszkałych włościan, lat 19 liczącą tamże w Przechodach zrodzoną przy rodzicach zostającą. Małżeństwo to porzedziły trzy zapowiedzi w dniach: 29 października, 5 i 13 listopada roku bieżącego w parafii Białaszewskiej, jako też zezwolenie ustne obecnych aktowi małżeństwa rodziców nowozaslubionych nastąpiło. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, żę umowy przedślubnej urzedownie nie czynili. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany został, z których żaden pisać nie umie.

  Dzieci
 1. Zyskowski Marcin
    Rodzina Zyskowski Franciszek iNietupska Anna
Związek małżeński Żona Nietupska Anna

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Zyskowski Mateusz
  1. Rogowska Katarzyna
   1. Zyskowski Franciszek
    1. Cybula Magdalena
     1. Zyskowski Marcin
    2. Nietupska Anna

Przodkowie