Sokół Mikołaj

Nazwisko rodowe Sokół Mikołaj
Płeć mężczyzna

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1817    
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Sokół Stanisław
Matka Zyskowska Marianna
         Sokół Mikołaj
    Brat (rodzony)     Sokół Adam
    Brat (rodzony)     Sokół Mateusz

Rodziny

    Rodzina Sokół Mikołaj iWojtanowicz Agnieszka
Związek małżeński Żona Wojtanowicz Agnieszka
  Dzieci
 1. Sokół Mikołaj
 2. Sokół Otolia
 3. Sokół Franciszek
    Rodzina Sokół Mikołaj iMikulska Franciszka
Związek małżeński Żona Mikulska Franciszka
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1864-08-19 Białaszewo  
 
  Opis

Akt małżeństwa nr 52 Kapice i Sojczyn Borowy
Działo się w Białaszewie dnia 19 sierpnia 1864 roku o godzinie 10 rano. Wiadomo czynimy iż w obecności świadków włościan Jakuba Mikulskiego lat 30 wyrobnika i Samuela Piotrochowskiego lat 47 mającego sługi kościelnego obydwóch z Białaszewa. Zawarte zostało małżeństwo religijne między włościaninem Mikołajem Sokołem lat 47 mającym, wdowcem po Agnieszce Wojlanowicz w dniu 6 czerwca roku ubiegłego zmarłej, we wsi Kapice urodzonym i zamieszkałym, zmarłych Stanisława i Marianny z Zyskowskich małżonków Sokołów synem, a włościanką Franciszką Kisielową lat 40 mającą wdową po Macieju Kisielu w dniu 12 września 1861 roku zmarłym, we wsi Sojczyn Grądowy urodzoną i tamże z wyrobku się utrzymującą, zmarłych Stanisława i Katarzyny z Cybulów małżonków Mikulskich córką. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w godzinach zwykłych nabożeństwa w kościele parafialnym Białaszewskim w dniach niedzielnych to jest: 14, 21 i 28 sierpnia roku bieżącego ogłoszone. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczyli, iż umowy przedślubnej urzędownie nie zawierali. Obrzęd ślubu religijnego przez księdza niżej podpisanego został dopełniony. Poczem Akt ten stawającym i świadkom wszystkim pisać nie umiejącym przeczytany przez nas tylko podpisany został.
ks. Pieniążek Jakób

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Sokół Stanisław
  1. Zyskowska Marianna
   1. Sokół Mateusz
   2. Sokół Adam
   3. Sokół Mikołaj
    1. Wojtanowicz Agnieszka
     1. Sokół Otolia
     2. Sokół Franciszek
     3. Sokół Mikołaj
    2. Mikulska Franciszka

Przodkowie