Sokół, Mikołaj

Nazwisko rodowe Sokół Mikołaj
Gramps ID I1756
Płeć mężczyzna

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny [E1969] 1817    
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Sokół, Stanisław [I1828]
Matka Zyskowska, Marianna [I1829]
         Sokół, Mikołaj [I1756]
    Brat (rodzony)     Sokół, Adam [I1799]
    Brat (rodzony)     Sokół, Mateusz [I1849]

Rodziny

    Rodzina Sokół, Mikołaj iWojtanowicz, Agnieszka [F0639]
Związek małżeński Żona Wojtanowicz, Agnieszka [I1757]
  Dzieci
 1. Sokół, Mikołaj [I1840]
 2. Sokół, Otolia [I1758]
 3. Sokół, Franciszek [I1845]
    Rodzina Sokół, Mikołaj iMikulska, Franciszka [F0666]
Związek małżeński Żona Mikulska, Franciszka [I1827]
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo [E2030] 1864-08-19 Białaszewo  
 
  Opis

Akt małżeństwa nr 52 Kapice i Sojczyn Borowy
Działo się w Białaszewie dnia 19 sierpnia 1864 roku o godzinie 10 rano. Wiadomo czynimy iż w obecności świadków włościan Jakuba Mikulskiego lat 30 wyrobnika i Samuela Piotrochowskiego lat 47 mającego sługi kościelnego obydwóch z Białaszewa. Zawarte zostało małżeństwo religijne między włościaninem Mikołajem Sokołem lat 47 mającym, wdowcem po Agnieszce Wojlanowicz w dniu 6 czerwca roku ubiegłego zmarłej, we wsi Kapice urodzonym i zamieszkałym, zmarłych Stanisława i Marianny z Zyskowskich małżonków Sokołów synem, a włościanką Franciszką Kisielową lat 40 mającą wdową po Macieju Kisielu w dniu 12 września 1861 roku zmarłym, we wsi Sojczyn Grądowy urodzoną i tamże z wyrobku się utrzymującą, zmarłych Stanisława i Katarzyny z Cybulów małżonków Mikulskich córką. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w godzinach zwykłych nabożeństwa w kościele parafialnym Białaszewskim w dniach niedzielnych to jest: 14, 21 i 28 sierpnia roku bieżącego ogłoszone. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczyli, iż umowy przedślubnej urzędownie nie zawierali. Obrzęd ślubu religijnego przez księdza niżej podpisanego został dopełniony. Poczem Akt ten stawającym i świadkom wszystkim pisać nie umiejącym przeczytany przez nas tylko podpisany został.
ks. Pieniążek Jakób

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Sokół, Stanisław [I1828]
  1. Zyskowska, Marianna [I1829]
   1. Sokół, Mateusz [I1849]
   2. Sokół, Adam [I1799]
   3. Sokół, Mikołaj
    1. Wojtanowicz, Agnieszka [I1757]
     1. Sokół, Otolia [I1758]
     2. Sokół, Franciszek [I1845]
     3. Sokół, Mikołaj [I1840]
    2. Mikulska, Franciszka [I1827]

Przodkowie