Mikulski Feliks

Nazwisko rodowe Mikulski Feliks
Płeć mężczyzna

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1894-08-12 Przechody  
Notatka zdarzenia

№ 246
Przechody
Działo się we wsi Białaszewie 21-go sierpnia roku 1894-go o godzinie 2-j
po południu stawił się Wojciech Mikulski włościanin robotnik w Przechodach mieszkający lat 32 mający
w obecności Wojciecha Maciorowskiego lat 32 i Konstanta Mirskiego lat 40 mających
włościan rolników w Przechodach mieszkających i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając
iż zostało urodzone w Przechodach 12-go sierpnia roku bieżącego o godzinie 11-j po południu
z ślubnej małżonki jego Marianny z Dymarskich 26 lat mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym przez księdza Wiktora Dąbkowskiego
dokonanym zostało nadane imię Feliks a rodzicami chrzestnymi byli Wojciech Maciorowski i Aleksandra Mikulska.
Akt ten stawającemu i obecnym niepisemnym świadkom odczytany i przez nas podpisany został.
Administrator Parafii Białaszewskiej.
Ksiądz Wiktor Dąbkowski

 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Mikulski Wojciech
Matka Dymarska Marianna
    Siostra (rodzona)     Mikulska Paulina
    Brat (rodzony)     Mikulski Władysław
         Mikulski Feliks
    Siostra (rodzona)     Mikulska Marianna
    Brat (rodzony)     Mikulski Juann
    Siostra (rodzona)     Mikulska Marianna
    Brat (rodzony)     Mikulski Aleksander

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Mikulski Wojciech
  1. Dymarska Marianna
   1. Mikulski Aleksander
   2. Mikulska Paulina
   3. Mikulski Feliks
   4. Mikulska Marianna
   5. Mikulska Marianna
   6. Mikulski Juann
   7. Mikulski Władysław

Przodkowie