Popowska Franciszka

Nazwisko rodowe Popowska, Franciszka
Gramps ID I1855
Płeć kobieta

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1862    
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Popowski Adam [I1856]
Matka Tyszkiewicz Agnieszka [I1857]
         Popowska Franciszka [I1855]

Rodziny

    Rodzina Sokół Antoni iPopowska Franciszka [F0675]
Związek małżeński Mąż Sokół Antoni [I1854]
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1879-02-17 Białaszewo  
 
  Opis

Akt małżeństwa nr 24 Kapice
Działo się w Białaszewie 5 /17/ lutego 1879 roku o godzinie 4 południu.
Ogłaszamy, że w obecności Jana Tyszkiewicza 48 lat i Franciszka Krasnoborskiego 27 lat mających gospodarzy ziemskich mieszkających w Kapicach zawarto związek małżeński między Antonim Sokołem kawalerem gospodarzem 23 lat mającym urodzonym i mieszkającym w Kapicach synem Jana i Agnieszki z Zyskowskich małżonków Sokołów, i Franciszką Popowską panną córką zmarłego Adama i żyjącej Agnieszki z domu Tyszkiewicz małżonków Popowskich gospodynią 17 lat mającą urodzoną i mieszkającą w Kapicach. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi, publikowane w Parafialnym Kościele w dniach 21 stycznia, 2 i 9 lutego bieżącego roku. Małżonkowie nowi oświadczyli że intercyzy przedślubnej nie zawierali. Pozwolenie rodziców dziewczyny udzielono słownie. Obrządek religijny małżeństwa dokonany dziś został przed Administratorem księdzem Piusem Bindokał. Akt ten po odczytaniu nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przez Nas podpisany został.
Zarządzający Aktami Stanu Cywilnego

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

  1. Popowski Adam [I1856]
    1. Tyszkiewicz Agnieszka [I1857]
      1. Popowska Franciszka
        1. Sokół Antoni [I1854]

Przodkowie