Maciora Krystyna

Nazwisko rodowe Maciora, Krystyna
Gramps ID I1094
Płeć kobieta

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Maciora Bartłomiej [I2122]
Matka Mikulska Łucja [I2123]
         Maciora Krystyna [I1094]

Rodziny

    Rodzina Mikulski Franciszek iMaciora Krystyna [F0400]
Związek małżeński Mąż Mikulski Franciszek [I1093]
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1855-05-10 Białaszewo  
Notatka zdarzenia

Akt nr Sojczyn Grądowy i Kapice
Działo się w Białaszewie dnia 8 /10/ maja 1855 roku o godzinie 2 po południu. Wiadomo czynimy iż w obecności świadków Grzegorza Krupy lat 32 i Adama Kisiela lat 30 mających obydwu gospodarzy rolnych czynszowych ze wsi Sojczyn Grądowy. Zawarte zostało małżeństwo religijne między włościaninem Franciszkiem Mikulskim lat 33 mającym,
wdowcem po Annie z Dziakiewiczów, w dniu 10 /22/ kwietnia roku bieżącego zmarłej w Sojczynie Grądowym urodzonym i tamże przy na gospodarstwie rolnym czynszowym zamieszkałym. Zmarłych Stanisława i Katarzyny z Cybulów małżonkow Mikulskich synem, a włościanką Krystyną Popowską lat 24 mającą, wdową po Piotrze Popowskim w dniu 12 /24/ maja roku zeszłego zmarłym, w Kapicach urodzoną z wyrobku się utrzymującą, zmarłych Bartłomieja i Łucji z Mikulskich małżonków Maciora córką. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w godzinach zwykłych nabożeństwa w kościele parafialnym Białaszewskim w dniach niedzielnych to jest: 24 kwietnia, ... roku bieżącego ogłoszone. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczyli, iż umowy przedślubnej urzędownie nie zawierali. Obrzęd ślubu religijnego przez księdza niżej podpisanego został dopełniony. Poczem Akt ten stawającym i świadkom wszystkim pisać nie umiejącym przeczytany przez nas tylko podpisany został. ks. Pieniążek Adam

 
  Dzieci
 1. Mikulska Antonina [I2157]
 2. Mikulska Franciszka [I2152]
 3. Mikulska Paulina [I1092]
    Rodzina Popowski Piotr iMaciora Krystyna [F0653]
Związek małżeński Mąż Popowski Piotr [I1804]

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Maciora Bartłomiej [I2122]
  1. Mikulska Łucja [I2123]
   1. Maciora Krystyna
    1. Mikulski Franciszek [I1093]
     1. Mikulska Paulina [I1092]
     2. Mikulska Franciszka [I2152]
     3. Mikulska Antonina [I2157]
    2. Popowski Piotr [I1804]

Przodkowie