Maciora Krystyna

Nazwisko rodowe Maciora Krystyna
Płeć kobieta

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Maciora Bartłomiej
Matka Mikulska Łucja
         Maciora Krystyna

Rodziny

    Rodzina Mikulski Franciszek iMaciora Krystyna
Związek małżeński Mąż Mikulski Franciszek
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1855-05-10 Białaszewo  
Notatka zdarzenia

Akt nr Sojczyn Grądowy i Kapice
Działo się w Białaszewie dnia 8 /10/ maja 1855 roku o godzinie 2 po południu. Wiadomo czynimy iż w obecności świadków Grzegorza Krupy lat 32 i Adama Kisiela lat 30 mających obydwu gospodarzy rolnych czynszowych ze wsi Sojczyn Grądowy. Zawarte zostało małżeństwo religijne między włościaninem Franciszkiem Mikulskim lat 33 mającym,
wdowcem po Annie z Dziakiewiczów, w dniu 10 /22/ kwietnia roku bieżącego zmarłej w Sojczynie Grądowym urodzonym i tamże przy na gospodarstwie rolnym czynszowym zamieszkałym. Zmarłych Stanisława i Katarzyny z Cybulów małżonkow Mikulskich synem, a włościanką Krystyną Popowską lat 24 mającą, wdową po Piotrze Popowskim w dniu 12 /24/ maja roku zeszłego zmarłym, w Kapicach urodzoną z wyrobku się utrzymującą, zmarłych Bartłomieja i Łucji z Mikulskich małżonków Maciora córką. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w godzinach zwykłych nabożeństwa w kościele parafialnym Białaszewskim w dniach niedzielnych to jest: 24 kwietnia, ... roku bieżącego ogłoszone. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczyli, iż umowy przedślubnej urzędownie nie zawierali. Obrzęd ślubu religijnego przez księdza niżej podpisanego został dopełniony. Poczem Akt ten stawającym i świadkom wszystkim pisać nie umiejącym przeczytany przez nas tylko podpisany został. ks. Pieniążek Adam

 
  Dzieci
 1. Mikulska Antonina
 2. Mikulska Franciszka
 3. Mikulska Paulina
    Rodzina Popowski Piotr iMaciora Krystyna
Związek małżeński Mąż Popowski Piotr

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Maciora Bartłomiej
  1. Mikulska Łucja
   1. Maciora Krystyna
    1. Mikulski Franciszek
     1. Mikulska Paulina
     2. Mikulska Franciszka
     3. Mikulska Antonina
    2. Popowski Piotr

Przodkowie