Mikulska Feliksa

Nazwisko rodowe Mikulska Feliksa
Płeć kobieta

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1895-05-28 Kapice  
Notatka zdarzenia

Kapice
Działo się we wsi Białaszewie 4-go lipca roku 1895-go o godzinie 2-j po południu
stawił się Julian Mikulski włościanin rolnik w Kapicach mieszkający 40 lat mający
w obecności Juliana Gryziowskiego 38 lat i Franciszka Więcka 29 lat mających
włościan rolników w Kapicach mieszkających i okazał nam dziecię płci żeńskiej
oświadczając iż zostało urodzone w Kapicach 28-go maja roku bieżącego o godzinie 11-j rano
z ślubnej małżonki jego Emilii z Więceków 29 lat mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym przez księdza Wiktora Dąbkowskiego
dokonanym nadane zostało imię Feliksa a rodzicami chrzestnymi byli Julian Gryziowski i Anna Więcek.
Akt ten stawającemu i obecnym niepisemnym świadkom odczytany i przez nas podpisany został.
Administrator Parafii Białaszewskiej.
Ksiądz Wiktor Dąbkowski

 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Mikulski Jan
Matka Więcek Emilia
         Mikulska Feliksa
    Siostra (rodzona)     Mikulska ....

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

  1. Mikulski Jan
    1. Więcek Emilia
      1. Mikulska ....
      2. Mikulska Feliksa

Przodkowie