Chludzińska Jadwiga

Nazwisko rodowe Chludzińska Jadwiga
Płeć kobieta

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1864-12-07 Łomża  
Notatka zdarzenia

Akt nr 354 Łomża
Działo się w mieście Łomża 11/23/ sierpnia 1896 roku o godzinie 1 po południu. Stawił się Julian Chludziński szlachcic lat 35 mający w mieście Łomża zamieszkały, w obecności Paulina Baranowskiego lat 50 mającego i Leona Kozłowskiego lat 40 mającego, obu mieszczan w Łomży zamieszkałych, i okazali nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono 26 grudnia /7 grudnia 1894/ roku o godzinie 11 wieczorem z prawowitej małżonki jego Julii Katarzyny z Baranowskich 31 lat mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym po 5 dniach po jego urodzeniu przed księdzem Mielnickim dano imię Jadwiga. A rodzicami chrzestnymi jego byli ksiądz Antoni Mielnicki i Michalina Sadowska. Akt ten opóźniony z powodu nieobecności ojca dziś został ...

 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Chludziński Julian
Matka Baranowska Julia Katarzyna
    Siostra (rodzona)     Chludzińska Wanda Klara
         Chludzińska Jadwiga
    Siostra (rodzona)     Chludzińska Maria Magdalena

Media

Rodowód

 1. Chludziński Julian
  1. Baranowska Julia Katarzyna
   1. Chludzińska Jadwiga
   2. Chludzińska Wanda Klara
   3. Chludzińska Maria Magdalena

Przodkowie