Mikulski, Marcin

Nazwisko rodowe Mikulski Marcin
Gramps ID I0851
Płeć mężczyzna

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Mikulski, Piotr [I0862]
Matka Merska, Marianna [I0863]
         Mikulski, Marcin [I0851]

Rodziny

    Rodzina Mikulski, Marcin iZyskowska, Franciszka [F0302]
Związek małżeński Żona Zyskowska, Franciszka [I0852]
  Opis

Akt nr 45 Przechody i Kapice
Działo się w Białaszewie dnia 1 /13/ listopada 1854 roku o godzinie 3 po południu. Wiadomo czynimy iż w obecności świadków włościan Jana Mikulskiego lat 30 z Przechodów gospodarze rolnego czynszowego i Wawrzyńca Wróblewskiego lat 50 mających, sługi Kościelnego z Białaszewa. Zawarte zostało małżeństwo religijne między włościaninem Marcinem Mikulskim lat 18 skończonych mającym, młodzianem we wsi Przechody urodzonym i tamże przy matce na gospodarstwie rolnym czynszowym zamieszkałym, zmarłego Piotra i żyjącej Marianny z Merskich małżonków Mikulskich synem, a włościanką Franciszką Zyskowską lat 18 mającą panną, we wsi Kapice urodzoną i tamże przy ojcu zostającą, Jana i zmarłej Jadwigi z Zyskowskich małżonków Zyskowskich gospodarzy rolnych czynszowych córką. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w godzinach zwykłych nabożeństwa w kościele parafialnym Białaszewskim w dniach niedzielnych to jest: 3 /15/, 10 /22/, 17 /29/ października roku bieżącego ogłoszone. Jako też zezwolenie ustne rodziców obojga nowo zaślubionych obecnych Aktowi Małżeństwa nastąpiło. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczyli, iż umowy przedślubnej urzędownie nie zawierali. Obrzęd ślubu religijnego przez księdza niżej podpisanego został dopełniony poczem Akt ten stawającym i świadkom wszystkim pisać nie umiejącym przeczytany przez nas tylko podpisany został.
ks. Pieniążek Jakub

  Dzieci
 1. Mikulska, Ewa [I2174]
 2. Mikulski, Paweł [I2162]
 3. Mikulski, Piotr [I2156]
 4. Mikulska, Anna [I2148]
 5. Mikulski, Sylwester [I0764]
    Rodzina Mikulski, Marcin iBobrowska, Antonina [F0309]
Związek małżeński Żona Bobrowska, Antonina [I0864]

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Mikulski, Piotr [I0862]
  1. Merska, Marianna [I0863]
   1. Mikulski, Marcin
    1. Zyskowska, Franciszka [I0852]
     1. Mikulski, Sylwester [I0764]
     2. Mikulska, Anna [I2148]
     3. Mikulski, Piotr [I2156]
     4. Mikulski, Paweł [I2162]
     5. Mikulska, Ewa [I2174]
    2. Bobrowska, Antonina [I0864]

Przodkowie