Mikulski Marcin

Nazwisko rodowe Mikulski Marcin
Płeć mężczyzna
Wiek przy zgonie nieznana

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Zgon      
 
Narodziny 1841 Przechody  
 
Małżeństwo 1901-06-26 Białaszewo  
Notatka zdarzenia

Nr 29 Przechody i Białaszewo
Działo się we wsi Białaszewo 26 czerwca 1901 roku o godzinie 11 rano. Ogłaszamy iż w obecności świadków Pawła Maciorowskiego lat 45 z Przechodów i Jana Zegarowicza lat 40 z Białaszewa gospodarzy ziemskich, zawarto sakramentalny związek małżeński między Marcinem Mikulskim wdowcem po Franciszce Zyskowskiej, włościaninem ziemskim lat 60 mającym urodzonym i mieszkającym w Przechodach synem zmarłych Piotra i Marianny z domu Merskiej małżeństwa Mikulskich, i Antoniną Tyszkiewicz wdową po Stanisławie Tyszkiewicz zmarłym dnia 23 Października 1899 roku, właścicielką ziemską 49 lat mającą urodzoną i zamieszkałą w Białaszewie, córką zmarłych: Jana i Katarzyny z domu Danowskiej małżeństwa Bobrowskich. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne, publikowane w Przychodzkim kościele 20 maja, 27 maja, 3 czerwca bieżącego roku. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali umowy przedślubnej. Obrządek religijny małżeństwa dokonany został przez Księdza Stanisława Jastrzębskiego wikarego. Akt ten małżonkom nowym i świadkom niepisemnym odczytany i tylko potem przez nas podpisany został. Przechowujący Akta Stanu Cywilnego

 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Mikulski Piotr
Matka Merska Marianna
         Mikulski Marcin

Rodziny

    Rodzina Mikulski Marcin iZyskowska Franciszka
Związek małżeński Żona Zyskowska Franciszka
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1854-11-13 Białaszewo  
 
  Opis

Akt nr 45 Przechody i Kapice
Działo się w Białaszewie dnia 1 /13/ listopada 1854 roku o godzinie 3 po południu. Wiadomo czynimy iż w obecności świadków włościan Jana Mikulskiego lat 30 z Przechodów gospodarze rolnego czynszowego i Wawrzyńca Wróblewskiego lat 50 mających, sługi Kościelnego z Białaszewa. Zawarte zostało małżeństwo religijne między włościaninem Marcinem Mikulskim lat 18 skończonych mającym, młodzianem we wsi Przechody urodzonym i tamże przy matce na gospodarstwie rolnym czynszowym zamieszkałym, zmarłego Piotra i żyjącej Marianny z Merskich małżonków Mikulskich synem, a włościanką Franciszką Zyskowską lat 18 mającą panną, we wsi Kapice urodzoną i tamże przy ojcu zostającą, Jana i zmarłej Jadwigi z Zyskowskich małżonków Zyskowskich gospodarzy rolnych czynszowych córką. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w godzinach zwykłych nabożeństwa w kościele parafialnym Białaszewskim w dniach niedzielnych to jest: 3 /15/, 10 /22/, 17 /29/ października roku bieżącego ogłoszone. Jako też zezwolenie ustne rodziców obojga nowo zaślubionych obecnych Aktowi Małżeństwa nastąpiło. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczyli, iż umowy przedślubnej urzędownie nie zawierali. Obrzęd ślubu religijnego przez księdza niżej podpisanego został dopełniony poczem Akt ten stawającym i świadkom wszystkim pisać nie umiejącym przeczytany przez nas tylko podpisany został.
ks. Pieniążek Jakub

  Dzieci
 1. Mikulska Ewa
 2. Mikulski Paweł
 3. Mikulski Piotr
 4. Mikulska Anna
 5. Mikulski Sylwester
    Rodzina Mikulski Marcin iBobrowska Antonina
Związek małżeński Żona Bobrowska Antonina

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Mikulski Piotr
  1. Merska Marianna
   1. Mikulski Marcin
    1. Zyskowska Franciszka
     1. Mikulski Sylwester
     2. Mikulska Anna
     3. Mikulski Piotr
     4. Mikulski Paweł
     5. Mikulska Ewa
    2. Bobrowska Antonina

Przodkowie