Tomaszewska, Łucja

Nazwisko rodowe Tomaszewska Łucja
Gramps ID I1133
Płeć kobieta

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny [E1412] 1855 Żebry  
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Tomaszewski, Aleksander [I1134]
Matka Danowska, Marianna [I1135]
         Tomaszewska, Łucja [I1133]

Rodziny

    Rodzina Mikulski, Piotr iTomaszewska, Łucja [F0420]
Związek małżeński Mąż Mikulski, Piotr [I1131]
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo [E1413] 1897-10-13 Białaszewo  
 
  Opis

Nr 61 Przechody i Białaszewo

Działo się we wsi Białaszewo 13 ( 25 ) Października 1897 roku o 11 rano.
Ogłaszamy iż w obecności świadków Jana Zegarowicza 30 lat z Białaszewa i Jakuba Mikulskiego 55 lat mającego z Białaszewa gospodarzy ziemskich, zawarto w dniu dzisiejszym związek małżeński między Piotrem Mikulskim wdowcem po Rozalii z domu Przyborowskiej zmarłej dnia 29 Sierpnia bieżącego roku, robotnika rolnego 62 lat mającego urodzonego w Sojczynie Grądowym, a mieszkającym w Przechodach, synem nieżyjących Stanisława i Katarzyny z domu Cybula małżeństwa Mikulskich, i Łucją Prokituła wdową po Stanisławie Prokituła zmarłego dnia 13 Lutego 1881 roku właścicielką ziemską 42 lat mającą urodzoną w Żebrach, a mieszkającą w Białaszewie córką nieżyjących Aleksandra i Marianny z domu Danowskiej małżeństwa Tomaszewskich. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne, publikowane w Przychodzkim kościele 28 września, 5 i 19 października bieżącego roku. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali umowy przedślubnej. Obrządek religijny małżeństwa dokonany został przed Księdzem Władysławem Namiotko wikarego. Akt ten małżonkom nowym i świadkom niepisemnym odczytany i tylko potem przez nas podpisany został. Przechowujący Akta Stanu Cywilnego

    Rodzina Prokituła, Stanisław iTomaszewska, Łucja [F0422]
Związek małżeński Mąż Prokituła, Stanisław [I1136]

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Tomaszewski, Aleksander [I1134]
  1. Danowska, Marianna [I1135]
   1. Tomaszewska, Łucja
    1. Mikulski, Piotr [I1131]
    2. Prokituła, Stanisław [I1136]

Przodkowie