Brzósko Wiktoria

Nazwisko rodowe Brzósko Wiktoria
Płeć kobieta

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Brzósko Feliks
Matka Rożyńska Ewa
         Brzósko Wiktoria

Rodziny

    Rodzina Rydzewski Adolf iBrzósko Wiktoria
Związek małżeński Mąż Rydzewski Adolf
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1884-02-11 Rydzewo  
Notatka zdarzenia

Akt nr 3 Wólka Piotrowska i Toczyłowo
Działo się we wsi Rydzewo 30 stycznia /11 lutego/ 1884 roku o godzinie 3 po południu. Ogłaszamy że w obecności świadków Wojciecha Zyskowskiego 50 lat i Adolfa Bukowskiego 40 lat mającego, obu gospodarzy mieszkających we wsi Wólka Piotrowska zawarto dziś sakramentalny związek małżeński między Adolfem Rydzewskim 23 lat mającym, urodzonym i mieszkającym we wsi Wólka Piotrowska synem zmarłego Franciszka i żyjącej Katarzyny z domu Godlewskiej małżonków Rydzewskich i Wiktorią Brzósko panną 22 lata mającą, córką Feliksa i Ewy z domu Rożyńska małżonków Brzósko, urodzoną i mieszkającą we wsi Toczyłowo.Małżeństwo to poprzedziły trzykrotnie ogłaszane zapowiedzi w Rydzewskim kościele parafialnym w dniach: 15 /27/, 22 stycznia /3 lutego/, 29 /10 lutego/ bieżącego roku. Małżonkowie nowi oświadczyli, że umowy przedślubnej nie zawierali. Religijny sakrament małżeńswa odprawiony został przed Administratorem księdzem Aleksandrem Boratyńskim. Akt ten nowo zaślubionym i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany został.

 
  Dzieci
 1. Rydzewska Marianna
 2. Rydzewski Stanisław
 3. Rydzewska Marianna

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Brzósko Feliks
  1. Rożyńska Ewa
   1. Brzósko Wiktoria
    1. Rydzewski Adolf
     1. Rydzewska Marianna
     2. Rydzewski Stanisław
     3. Rydzewska Marianna

Przodkowie