Adasiewicz Anna

Nazwisko rodowe Adasiewicz Anna
Płeć kobieta

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1843    
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Adasiewicz Jan
Matka Mikulska Franciszka
         Adasiewicz Anna

Rodziny

    Rodzina Sokół Stefan iAdasiewicz Anna
Związek małżeński Mąż Sokół Stefan
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1862-02-23 Białaszewo  
 
  Opis

Akt małżeństwa nr 22 Kapice i Osowiec
Działo się w Białaszewie dnia 23 lutego 1862 roku o godzinie 2 po południu. Wiadomo czynimy iż w obecności świadków włościan Jakuba Metelskiego lat 37 szynkarza i Wojciecha ... lat 50 mającego gospodarze rolnego, obydwóch z Osowca. Zawarte zostało małżeństwo religijne między włościaninem Stefanem Sokołem lat 19 i miesięcy 2 mającym, we wsi Kapice urodzonym tamże przy bracie rodzonym Janie Sokole na gospodarstwie rolnym czynszowym zamieszkałym, zmarłych Wojciecha i Anny z Ksepków małżonków Sokołów synem, a włościanką Anną Adasiewiczową lat 19 miesięcy 2 mającą, panną we wsi Osowiec urodzoną i tamże przy rodzicach zostającą, Jana i Franciszki z Mikulskich małżonków Adasiewiczów gospodarzy rolnych córką. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w godzinach zwykłych nabożeństwa w kościele parafialnym Białaszewskim w dniach niedzielnych to jest: 9, 16 i 23 lutego roku bieżącego ogłoszone. Jako też zezwolenie ustne Jana Sokoła brata nowożeńca i ojca nowozaślubionej obecnych Aktowi małżeństwa nastąpiło. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczyli, iż umowy przedślubnej urzędownie nie zawierali. Obrzęd ślubu religijnego przez księdza niżej podpisanego został dopełniony. Poczem Akt ten stawającym i świadkom wszystkim pisać nie umiejącym przeczytany przez nas tylko podpisany został.
ks. Pieniążek Jakób

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

  1. Adasiewicz Jan
    1. Mikulska Franciszka
      1. Adasiewicz Anna
        1. Sokół Stefan

Przodkowie