Piaszczyński Antoni

Nazwisko rodowe Piaszczyński Antoni
Płeć mężczyzna

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1882-10-16 Łomżyca  
Notatka zdarzenia

Akt nr 299 Łomżyca
Działo się mieście Łomża 10 22/ Pażdziernika 1882 roku o godzinie 1 po południu. Stawił się osobiście Jan Piascinski, gospodarz w Łomżycy mieszkający, 38 lat mający, w obecności Ferdynanda Piaszczyńskiego lat 37 i Antoniego Janowskiego 33 lat mających gospodarzy w Łomżycy mieszkających i okazali nam niemowlę płci męskiej, oświadczając iż urodziło się ono w Łomżycy 4 /16/ Października bieżącego roku o godzinie 5 rano z prawowitej małżonki jego Tekli z Janowskich 33 lat mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym dziś przez księdza Jadziewicza dano imię Antoni, a rodzicami chrzestnymi byli: Ferdynand Piaszczyński i Antonina Połończyk. Akt ten okazującemu ojcu i świadkom niepiśmiennym przeczytany poczem przez nas podpisany został.

 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Piaszczyński Jan
Matka Janowska Tekla
    Brat (rodzony)     Piaszczyński Stanisław Konstanty
    Siostra (rodzona)     Piaszczyńska Adela
         Piaszczyński Antoni
    Brat (rodzony)     Piaszczyński Michał Jan
    Brat (rodzony)     Piaszczyński Stanisław
    Siostra (rodzona)     Piaszczyńska Wiktoria Marianna

Rodziny

    Rodzina Piaszczyński Antoni iGarbulewska Stanisława
Związek małżeński Żona Garbulewska Stanisława
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1910-10-25 Mikaszówka  
Notatka zdarzenia

Akt nr 39 Kolno

Działo się w mieście Kolno 9 ( 22 ) Listopada. 1910 roku o godzinie 4 po południu.
Ogłaszamy, że w obecności Jana Mogielnickiego lat 33 ... Kolneńskiego ... nadania i Edwarda Knap 29 lat Urzędnika Kolneńskiego Magistratu obu mieszkających w w mieście Kolno.
Stawili się Antoni Piaszczyński i małżonka jego Stanisława Garbulewska i okazali dowód zawartego ślubu spisanego w kościele Mikaszewskiej parafii.
Ja niżej podpisany zaświadczam, że Antoni Piaszczyński i Stanisława Garbulewska zawarli związek małżeński w kościele wyżej wspomnianym we wsi Mikaszówka dnia 25 Września ( 8 Października ) bieżącego w obecności świadków Wacława Borkina i Stanisława Romanowskiego, Nowożeńcy okazali dokumenty z munerem 45 podpisane: Obecny Mikaszewskiej parafii Ks. M Piaszczyński. Na podstawie powyższego dokumentu prawowici małżonkowie Piaszczyńscy okazali wymagane o zawarciu małżeństwa akta, w Aktach Stanu Cywilnego ... ... ... mieszkańców Kolneńskiej parafii.
... 94 Kodeksu Obywatelskiego Carectwa Polskiego.
My przepisaliśmy ... akta o zawarciu związku małżeńskiego i ogłaszamy, że 25 Września bieżącego roku, po trzech ogłoszonych zapowiedziach w dniach a mianowicie: 18, 25 Września i 2 Października bieżącego roku.
W Nowoczesnym Stylu w Mikaszewskim kościele parafialnym zawarto związku małżeński między Antonim Piaszczyńskim kawalerem 27 lat mającym synem zmarłego Jana i żyjącej Tekli z Janowskich małżonków Piaszczyńskich, urodzonym we wsi Łomżyca parafii Łomżyńskiej organisty mieszkającego w mieście Kolno i Stanisławą Garbulewską panną 19 lat mającą córką Adama i Ewy z Gmosiewiczów ( Dmosiewiczów ) małżonków Garbulewskich urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Kolnie. Małżonkowie oświadczyli, że intercyzy przedślubnej nie zawerali.
Akt ten nowożeńcom przeczytany przez Nas, Nowożeńców i świadków podpisany został.

 
  Dzieci
 1. Piaszczyński Edward

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Piaszczyński Jan
  1. Janowska Tekla
   1. Piaszczyński Stanisław
   2. Piaszczyński Stanisław Konstanty
   3. Piaszczyński Michał Jan
   4. Piaszczyńska Wiktoria Marianna
   5. Piaszczyńska Adela
   6. Piaszczyński Antoni
    1. Garbulewska Stanisława
     1. Piaszczyński Edward

Przodkowie