Grala, Klara

Nazwisko rodowe Grala Klara
Gramps ID I1538
Płeć kobieta

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny [E1796] 1822    
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Grala, Piotr [I2062]
Matka , Katarzyna [I2063]
         Grala, Klara [I1538]

Rodziny

    Rodzina Ziętara, Stanisław iGrala, Klara [F0569]
Związek małżeński Mąż Ziętara, Stanisław [I1535]
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo [E2255] 1850-10-24 Łomżyca  
 
  Opis

Notatka dla zdarzenia
Akt nr 47 Łomżyca
Działo się w mieście Łomży 24 października 1850 roku o godzinie 1 po południu. Wiadomo czynimy że w przytomności świadków Franciszka Zaczka lat 39 i Pawła Zaczka lat 32 mających, obu włościan gospodarzy w Kupiskach zamieszkałych na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo, które błogosławił ksiądz Konarzewski między Stanisławem Ziętarą włościaninem wdowcem po zmarłej w dniu 8 sierpnia roku bieżącego Rozalii z Zaczków w Łomżycy zamieszkałym, synem nieżyjących Adama i Marianny z Ferenców małżonków Ziętarów włościan gospodarzy w Łomżycy zamieszkałych, w tejże wsi urodzonym lat 58 mającym, a Klarą Doner wdową po zmarłym w dniu 25 października 1846 roku Marcinie Donerze, w Kupiskach zamieszkałą córką Piotra i nieżyjącej Katarzyny małżonków Gralów włościan gospodarzy w Czarnocinie zamieszkałych, w tejże wsi urodzoną, lat 28 mającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach 13, 20 października i 3 listopada roku bieżącego w Parafii Łomżyńskiej. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają iż umowy przedślubnej nie zawierali. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany został, pisać nie umieją.

  Dzieci
 1. Ziętara, Anna [I0023]
 2. Ziętara, Józefa [I1537]
    Rodzina Doner, Marcin iGrala, Klara [F0750]
Związek małżeński Mąż Doner, Marcin [I2046]

Media

Opis

Primo voto Doner po Marcinie Donerze.

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Grala, Piotr [I2062]
  1. , Katarzyna [I2063]
   1. Grala, Klara
    1. Ziętara, Stanisław [I1535]
     1. Ziętara, Józefa [I1537]
     2. Ziętara, Anna [I0023]
    2. Doner, Marcin [I2046]

Przodkowie