Grala Klara

Nazwisko rodowe Grala, Klara
Gramps ID I1538
Płeć kobieta

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1822 Czarnocin  
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Grala / Graliński Piotr [I2062]
Matka Bargielska Marianna [I2063]
         Grala Klara [I1538]

Rodziny

    Rodzina Ziętara Stanisław iGrala Klara [F0569]
Związek małżeński Mąż Ziętara Stanisław [I1535]
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1850-10-24 Łomżyca  
 
  Opis

Notatka dla zdarzenia
Akt nr 47 Łomżyca
Działo się w mieście Łomży 24 października 1850 roku o godzinie 1 po południu. Wiadomo czynimy że w przytomności świadków Franciszka Zaczka lat 39 i Pawła Zaczka lat 32 mających, obu włościan gospodarzy w Kupiskach zamieszkałych na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo, które błogosławił ksiądz Konarzewski między Stanisławem Ziętarą włościaninem wdowcem po zmarłej w dniu 8 sierpnia roku bieżącego Rozalii z Zaczków w Łomżycy zamieszkałym, synem nieżyjących Adama i Marianny z Ferenców małżonków Ziętarów włościan gospodarzy w Łomżycy zamieszkałych, w tejże wsi urodzonym lat 58 mającym, a Klarą Doner wdową po zmarłym w dniu 25 października 1846 roku Marcinie Donerze, w Kupiskach zamieszkałą córką Piotra i nieżyjącej Katarzyny małżonków Gralów włościan gospodarzy w Czarnocinie zamieszkałych, w tejże wsi urodzoną, lat 28 mającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach 13, 20 października i 3 listopada roku bieżącego w Parafii Łomżyńskiej. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają iż umowy przedślubnej nie zawierali. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany został, pisać nie umieją.

  Dzieci
 1. Ziętara Anna [I0023]
 2. Ziętara Józefa [I1537]
    Rodzina Doner Marcin iGrala Klara [F0750]
Związek małżeński Mąż Doner Marcin [I2046]
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1839-02-11 Piątnica  
 

Media

Opis

Primo voto Doner po Marcinie Donerze.

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Grala / Graliński Piotr [I2062]
  1. Bargielska Marianna [I2063]
   1. Grala Klara
    1. Ziętara Stanisław [I1535]
     1. Ziętara Józefa [I1537]
     2. Ziętara Anna [I0023]
    2. Doner Marcin [I2046]

Przodkowie