Ciborowska Franciszka

Nazwisko rodowe Ciborowska, Franciszka
Gramps ID I1479
Płeć kobieta

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1843    
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Ciborowski Kazimierz [I1483]
Matka Skrodzka Franciszka [I1482]
         Ciborowska Franciszka [I1479]

Rodziny

    Rodzina Modzelewski Marcel iCiborowska Franciszka [F0540]
Związek małżeński Mąż Modzelewski Marcel [I1478]
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1892-01-21 Rydzewo  
Notatka zdarzenia

№ 1 Modzele i Szymany

Działo się we wsi Rydzewie 21-go Stycznia / 3-go Lutego 1892-go roku o godzinie 2-j po południu. Oświadczamy, iż w obecności świadków Jana F..tycha lat 40 sługi kościelnego i Antoniego Waszkiewicza lat 64 mających obu właścicielów drobnomajątkowych w Rydzewie mieszkających, dzisiaj zawarty został religijny związek małżeński między Marcelem Modzelewskim, kawalerem żołnierzem rezerwy szlachcicem Gospodarzem urodzonym i zamieszkałym we wsi Modzele lat 29 mającym, synem zmarłych Jana i Józefy z domu Mścichowskiej małżonków Modzelewskich, a Franciszką Konopka 49 lat mającą, wdową po Mateuszu Konopka zmarłym 3 października 1890 roku, córką Kazimierza i zmarłej Franciszki z domu Skrodzkiej małżonków Ciborowskich, urodzoną we wsi Szymany ..?.. parafii, mieszkającą we wsi Szymany Rydzewskiej parafii.
Małżeństwo to poprzedziły trzy oświadczenia przedślubne publikowane w Białaszewskim i Rydzewskim Kościołach Parafialnych w dniach: 5, 12 i 19 Stycznia roku bieżącego. Małżonkowie nowi oświadczają, iż żadnej umowy przedślubnej nie zawarli. Obrządek religijny małżeństwa dokonany został przez miejscowego Administratora Księdza Bolesława Sadowskiego. Akt ten małżonkom nowym i świadkom niepisemnym odczytany i przez nas podpisany został.
Przechowujący Akta Stanu Cywilnego Ks. B. Sadowski

 
    Rodzina Konopka Mateusz iCiborowska Franciszka [F0549]
Związek małżeński Mąż Konopka Mateusz [I1484]

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Ciborowski Kazimierz [I1483]
  1. Skrodzka Franciszka [I1482]
   1. Ciborowska Franciszka
    1. Modzelewski Marcel [I1478]
    2. Konopka Mateusz [I1484]

Przodkowie