Cybula, Magdalena

Nazwisko rodowe Cybula Magdalena
Gramps ID I1326
Płeć kobieta

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Cybula, Łukasz [I1837]
Matka , Apolonia [I1838]
         Cybula, Magdalena [I1326]

Rodziny

    Rodzina Zyskowski, Franciszek iCybula, Magdalena [F0494]
Związek małżeński Mąż Zyskowski, Franciszek [I1325]
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo [E2034] 1826-11-19 Białaszewo  
 
  Opis

Akt małżeństwa nr 25 Przechody
Działo się w Białaszewie dnie 19 listopada 1826 roku o godzinie 9 rano. Wiadomo czynimy, że w przytomności świadków Adama Symkiewicza lat 45 z Sojczyna i Piotra Danowicza lat 35 liczących z Kapic włościan, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Franciszkiem Zyśkowskim wdowcem po Annie /?/ Nietupskiej, w Przechodach z wyrobku żyjącym urodzonym w Kapicach niegdy Mateusza i żyjącej Katarzyny z domu Rogowskiej małżonków Zyśkowskich, lat 28 mającym, a panną Magdaleną córką Łukasza i Apolonii małżonków Cybulów w Przechodach zamieszkałych włościan, lat 19 liczącą tamże w Przechodach zrodzoną przy rodzicach zostającą. Małżeństwo to porzedziły trzy zapowiedzi w dniach: 29 października, 5 i 13 listopada roku bieżącego w parafii Białaszewskiej, jako też zezwolenie ustne obecnych aktowi małżeństwa rodziców nowozaslubionych nastąpiło. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, żę umowy przedślubnej urzedownie nie czynili. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany został, z których żaden pisać nie umie.

  Dzieci
 1. Zyskowski, Marcin [I1324]

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Cybula, Łukasz [I1837]
  1. , Apolonia [I1838]
   1. Cybula, Magdalena
    1. Zyskowski, Franciszek [I1325]
     1. Zyskowski, Marcin [I1324]

Przodkowie