Sokołowska Sokół, Anna

Nazwisko rodowe Sokołowska Sokół Anna
Nazwisko po małżeństwie Mikulska Anna
Gramps ID I0010
Płeć kobieta
Wiek przy zgonie 62 lata, 4 miesiące, 14 dni

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny [E0032] 1910-02-22 Kapice  
Notatka zdarzenia

Akt chrztu nr 49 Kapice
Działo się w Białaszewie 11 (24 ) Lutego 1910 roku o godzinie 4 po południu. Stawił się Marcel Sokół gospodarz ziemski mieszkający w Kapicach 35 lat mający
w obecności Wiktora Sokoła i Mikołaja Sokoła gospodarzy ziemskich obu zamieszkałych w Kapicach, okazali nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, iż urodziło się ono w Kapicach 9 ( 22 ) lutego bieżącego roku o godzinie 3 rano ze ślubnej małżonki jego Anny z domu Czaplickiej 33 lat mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym przez księdza Ignacego Bruszewskiego dokonanym nadane zostało imię Anna, a rodzicami chrzestnymi byli: Wiktor Sokół i Paulina Sokół.
Akt ten stawającemu i obecnym niepisemnym świadkom odczytany i przez nas podpisany został.
Administrator Parafii Białaszewskiej.

 
Zgon [E0033] 1972-07-07 Kosówka  
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Sokołowski vel Sokół, Marcel [I1675]
Matka Czaplicka, Anna Marianna [I0089]
         Sokołowska Sokół, Anna [I0010]
    Brat (rodzony)     Sokół, Marceli [I0100]
    Brat (rodzony)     Sokół, Antoni [I1069]

Rodziny

    Rodzina Mikulski, Dominik iSokołowska Sokół, Anna [F0003]
Związek małżeński Mąż Mikulski, Dominik [I0009]
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo [E0742] 1928-01-24 Kapice  
Notatka zdarzenia

Umowa przedślubna zawarta u notariusza w Grajewie.

 
  Opis

Akt małżeństwa.
Nr 1. Kapice Mikulski Dominik i Sokołowska Anna.
Działo się we wsi Kapice dnia 24 stycznia 1928 roku o godzinie 4 po południu.
Wiadomo czynimy, że w obecności światków Stanisława Ostrowskiego lat 35 i BOlesława Mikulskiego lat 32 mających obydwóch gospodarzy rolnych w Kosówce zamieszkałych, zawarte zostało w dniu dzisiejszym religijne małżeństwo pomiędzy Dominikiem Mikulskim kawalerem, gospodarzem lat 27 mającym, urodzonym i zamieszkałym w Kosówce, synem Juliana i Marianny z Zawistowskich małżonków Mikulskich, a Anną Sokołowską panną lat 18 mającą, córką niegdyś Marcela i zyjącej Anny z Czaplickich małżonków Sokołowskich, urodzoną i zamieszkałą w Kapicach.Małżeństwo to porzedziły trzy przedślubne zapowiedzi, ogłoszone w kościołach parafialnych w Kapicach i Rydzewie w dniach niedzielnych, a mianowicie, dnia ósmegi, piętnastego i dwudziestego drugiego stycznia roku bieżącego. Nowi małżonkowi oświadczyli, że umowa przedślubna został zawarta u notariusza w Grajewie. Pozwolenie dla małoletniej Anny Sokołowskiej udzieliła matka wymienionej. Obrzęd religijny odprawiony został przez księdza Mariana Lisa miejscowego proboszcza. Akt niniejszy nowozaślubionym i świadkom przeczytany, przez nas, przez świadków i nowozaślubionych podpisany został.
podpisy:

_______________________

  Dzieci
 1. Mikulska, Janina Halina [I0002]
 2. Mikulski, Edward [I0060]
 3. Mikulska, Irena [I0061]
 4. Mikulska, Teresa [I0063]
 5. Mikulski, Edmund Jan [I0651]
 6. Mikulska, Teresa [I0549]
 7. Mikulski, Jan [I0062]

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Sokołowski vel Sokół, Marcel [I1675]
  1. Czaplicka, Anna Marianna [I0089]
   1. Sokół, Antoni [I1069]
   2. Sokół, Marceli [I0100]
   3. Sokołowska Sokół, Anna
    1. Mikulski, Dominik [I0009]
     1. Mikulski, Edward [I0060]
     2. Mikulska, Irena [I0061]
     3. Mikulski, Jan [I0062]
     4. Mikulska, Janina Halina [I0002]
     5. Mikulska, Teresa [I0063]
     6. Mikulski, Edmund Jan [I0651]
     7. Mikulska, Teresa [I0549]

Przodkowie