Poezje

Autor ks. Michał Piaszczyński
Informacje o wydaniu http://www.piaszczynski.pl/Download/poezje_piaszczynski.pdf

Opis

Kromka chleba Księdza Michała
Do czytelników „Poezji” Bł. Księdza Michała Piaszczyńskiego
Nie zapomnę wrażenia, jakie przeżyłem w katedrze wrocławskiej 26 stycznia 1994r.
Na zakończenie procesu informacyjnego Sług Bożych, męczenników II wojny światowej.
Przedstawiciele poszczególnych diecezji i wspólnot życia konsekrowanego nieśli do ołtarza w darze
ofiarnym świece, różnej wielkości, ale ich liczba odpowiadała liczbie męczenników z diecezji czy
wspólnoty zakonnej.
Przedstawiciel diecezji łomżyńskiej przyniósł trzy świece, bo trzech było kandydatów
na ołtarze z tego Kościoła lokalnego: Marianna Biernacka z Lipska nad Biebrzą i dwóch kapłanów
– Adam Bargielski i Michał Piaszczyński. Pierwsza oddała swoje życie za życie synowej i jej
jeszcze nienarodzonego dziecka – oddała życie za życie. Podobnie też Ksiądz Adam Bargielski
wikariusz parafii pw. Świętej Trójcy w Myszyńcu – kapłan, któremu zawdzięczam wprowadzenie
mnie do Kościoła przez sakrament Chrztu św. Oddał życie za życie bardzo podeszłego w latach
i posłudze kapłańskiej swojego proboszcza, ks. kan. Klemensa Sawickiego.
A Ksiądz Michał Piaszczyński za kogo oddał życie?

Media

Odwołania

    1. Piaszczyński Michał