Mikulski Julian

Nazwisko rodowe Mikulski, Julian
Gramps ID I0065
Płeć mężczyzna
Wiek przy zgonie około 44 lata, 9 miesięcy, 14 dni

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny szacowany ok. 1866 Kosówka  
 
Zgon 1910-10-15 Kosówka  
Notatka zdarzenia

Akt nr 41 Kossówka
Działo się we wsi Rydzewo 17 października 1910r o godzinie 11 rano.
Stawił się Antoni Wagner 33 lat i Teofil Zawistowski 35 lat mający, obaj gospodarze ziemscy mieszkający we wsi Kossówka i oświadczyli, że 2 /15/ października bieżącego roku o godzinie 2 po południu we wsi Kossówka zmarł Julian Mkulski gospodarz właściciel ziemski, urodzony i mieszkający we wsi Kossówka, 40 lat mający, syn zmarłych Aleksandra i Cecylii z Karwowskich małżonków Mikulskich, pozostawił po sobie owdowiałą żonę Mariannę z Zawistowskich. Po naocznym upewnieniu się o zgonie Juliana Mikulskiego, akt ten oświadczająym niepiśmiennym przeczytany został przez Nas tylko podpisany.

 
Pogrzeb      
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Mikulski Aleksander [I0102]
Matka Karwowska Cecylia [I0999]
    Brat (rodzony)     Mikulski Stanisław [I1660]
         Mikulski Julian [I0065]
    Siostra (rodzona)     Mikulska Wiktoria [I1485]
    Siostra (rodzona)     Mikulska Aleksandra [I1487]

Rodziny

    Rodzina Mikulski Julian iZawistowska Marianna [F0014]
Związek małżeński Żona Zawistowska Marianna [I0066]
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1889-11-06 Kosówka  
 
  Opis

№ 25 Kosówka
Działo się we wsi Rydzewie 6-go/18-go Listopada 1889-go roku o godzinie 4-j po południu. Oświadczamy, iż w obecności świadków Wojciecha Kantorowskiego lat 40 i Stanisława Mroza lat 40 mających obu włościan we wsi Kosówka mieszkających, dzisiaj zawarty został religijny związek małżeński między Julianem Mikulskim, kawalerem włościaninem 23 lata mającym urodzonym i mieszkającym we wsi Kosówka, synem Aleksandra i Cecylii z Karwowskich małżonków Mikulskich, a Marianną Zawistowską, panną włościanką 22 lata mającą, urodzoną i mieszkającą we wsi Kosówka, córką Franciszka i Emilii z Grzybowskich małżonków Zawistowskich. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi, publikowane w Rydzewskim Kościele w dniach: 15-go / 27-go Października, 22-go Października / 3-go Listopada i 29-go Października / 10-go Listopada roku bieżącego. Małżonkowie nowi oświadczają, iż żadnej umowy przedślubnej nie zawarli. Obrządek religijny małżeństwa dokonany został przez miejscowego Administratora Księdza Aleksandra Boratyńskiego. Akt ten małżonkom nowym i świadkom niepiśmiennym odczytany i przez nas podpisany został.
Ks. Boratyński

  Dzieci
 1. Mikulska Helena [I0064]
 2. Mikulski Władysław [I1464]
 3. Mikulski Bolesław [I0092]
 4. Mikulski Piotr [I0093]
 5. Mikulski Dominik [I0009]
 6. Mikulski Jan [I0094]
 7. Mikulski Kazimierz [I0095]

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Mikulski Aleksander [I0102]
  1. Karwowska Cecylia [I0999]
   1. Mikulski Stanisław [I1660]
   2. Mikulska Aleksandra [I1487]
   3. Mikulska Wiktoria [I1485]
   4. Mikulski Julian
    1. Zawistowska Marianna [I0066]
     1. Mikulski Dominik [I0009]
     2. Mikulska Helena [I0064]
     3. Mikulski Bolesław [I0092]
     4. Mikulski Piotr [I0093]
     5. Mikulski Jan [I0094]
     6. Mikulski Kazimierz [I0095]
     7. Mikulski Władysław [I1464]

Przodkowie