Rydzewska Marianna Bronisława

Nazwisko rodowe Rydzewska, Marianna Bronisława
Gramps ID I0512
Płeć kobieta
Wiek przy zgonie 72 lata

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1867 Wólka Mała  
 
Zgon 1939 Rydzewo  
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Rydzewski Adolf [I1476]
Matka Zaręba Magdalena [I1477]
         Rydzewska Marianna Bronisława [I0512]
    Brat (rodzony)     Rydzewski Franciszek Romuald [I1708]

Rodziny

    Rodzina Modzelewski Piotr iRydzewska Marianna Bronisława [F0200]
Związek małżeński Mąż Modzelewski Piotr [I0365]
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1896-01-29 Rydzewo  
Notatka zdarzenia

№ 6 Modzele i Wólka Mała
Działo się we wsi Rydzewie 29-go Stycznia / 10-go Lutego 1896-go roku o godzinie 4-j po południu. Oświadczamy, iż w obecności świadków Wojciecha Rydzewskiego 63 lata i Wiktora Blaszko 29 lat mających obu właścicieli drobnomajątkowych we wsi Wólka Mała mieszkających, dzisiaj zawarty został religijny związek małżeński między Piotrem Modzelewskim, kawalerem 30 lat majacym szlachcicem gospodarzem, synem zmarłego Teodora i żyjącej Marianny z Zakrzewskich małżonków Modzelewskich urodzonym i mieszkającym we wsi Modzele Parafii Białaszewskiej, a Marianną Bronisławą dwóch imion Rydzewską, panną 29 lat mającą, właścicielką drobnomajątkową, córką Adolfa i Magdaleny z Zarębów małżonków Rydzewskich, urodzoną i mieszkająca z ojcem przy gospodarce we wsi Wólka Mała. Małżeństwo to poprzedziły trzy oświadczenia przedślubne publikowane w Białaszewskim i Rydzewskim Kościołach Parafialnych w dniach: 14-go / 26-go Stycznia, 21-go Stycznia / 2-go Lutego i 28-go Stycznia / 9-go Lutego roku bieżącego. Małżonkowie nowi oświadczają, iż żadnej umowy przedślubnej nie zawarli. Obrządek religijny małżeństwa dokonany został przez miejscowego Administratora Księdza Antoniego Czerniewicza. Akt ten małżonkom nowym i świadkom niepisemnym odczytany i przez nas podpisany został.
Przechowujący Akta Stanu Cywilnego Ks. A. Czerniewicz

 
  Dzieci
 1. Modzelewski Stanisław [I1456]
 2. Modzelewska Zofia [I0008]
    Rodzina Ramotowski Szymon iRydzewska Marianna Bronisława [F0211]
Związek małżeński Mąż Ramotowski Szymon [I0559]
  Dzieci
 1. Ramotowska Anastazja [I0484]

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Rydzewski Adolf [I1476]
  1. Zaręba Magdalena [I1477]
   1. Rydzewski Franciszek Romuald [I1708]
   2. Rydzewska Marianna Bronisława
    1. Modzelewski Piotr [I0365]
     1. Modzelewska Zofia [I0008]
     2. Modzelewski Stanisław [I1456]
    2. Ramotowski Szymon [I0559]
     1. Ramotowska Anastazja [I0484]

Przodkowie