Zawistowska Marianna

Nazwisko rodowe Zawistowska, Marianna
Nazwisko po małżeństwie Mikulska, Marianna
Gramps ID I0066
Płeć kobieta
Wiek przy zgonie 77 lat, 1 miesiąc, 26 dni

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1877 Kosówka  
 
Zgon 1954-02-27 Kosówka  
 
Poświadczenie      
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Zawistowski Franciszek Teofil [I0283]
Matka Grzybowska Emilia [I0468]
         Zawistowska Marianna [I0066]
    Brat (rodzony)     Zawistowski Teofil [I1075]
    Siostra (rodzona)     Zawistowska Stefania [I1729]

Rodziny

    Rodzina Mikulski Julian iZawistowska Marianna [F0014]
Związek małżeński Mąż Mikulski Julian [I0065]
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1889-11-06 Kosówka  
 
  Opis

№ 25 Kosówka
Działo się we wsi Rydzewie 6-go/18-go Listopada 1889-go roku o godzinie 4-j po południu. Oświadczamy, iż w obecności świadków Wojciecha Kantorowskiego lat 40 i Stanisława Mroza lat 40 mających obu włościan we wsi Kosówka mieszkających, dzisiaj zawarty został religijny związek małżeński między Julianem Mikulskim, kawalerem włościaninem 23 lata mającym urodzonym i mieszkającym we wsi Kosówka, synem Aleksandra i Cecylii z Karwowskich małżonków Mikulskich, a Marianną Zawistowską, panną włościanką 22 lata mającą, urodzoną i mieszkającą we wsi Kosówka, córką Franciszka i Emilii z Grzybowskich małżonków Zawistowskich. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi, publikowane w Rydzewskim Kościele w dniach: 15-go / 27-go Października, 22-go Października / 3-go Listopada i 29-go Października / 10-go Listopada roku bieżącego. Małżonkowie nowi oświadczają, iż żadnej umowy przedślubnej nie zawarli. Obrządek religijny małżeństwa dokonany został przez miejscowego Administratora Księdza Aleksandra Boratyńskiego. Akt ten małżonkom nowym i świadkom niepiśmiennym odczytany i przez nas podpisany został.
Ks. Boratyński

  Dzieci
 1. Mikulska Helena [I0064]
 2. Mikulski Władysław [I1464]
 3. Mikulski Bolesław [I0092]
 4. Mikulski Piotr [I0093]
 5. Mikulski Dominik [I0009]
 6. Mikulski Jan [I0094]
 7. Mikulski Kazimierz [I0095]

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Zawistowski Franciszek Teofil [I0283]
  1. Grzybowska Emilia [I0468]
   1. Zawistowski Teofil [I1075]
   2. Zawistowska Marianna
    1. Mikulski Julian [I0065]
     1. Mikulski Dominik [I0009]
     2. Mikulska Helena [I0064]
     3. Mikulski Bolesław [I0092]
     4. Mikulski Piotr [I0093]
     5. Mikulski Jan [I0094]
     6. Mikulski Kazimierz [I0095]
     7. Mikulski Władysław [I1464]
   3. Zawistowska Stefania [I1729]

Przodkowie