Mikulski Dominik

Nazwisko rodowe Mikulski, Dominik
Gramps ID I0009
Płeć mężczyzna
Wiek przy zgonie 76 lat, 28 dni

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Pierwsza komunia     Komunii udzielał mu ks. Michał Piaszczyński
 
Narodziny 1900-08-03 Kosówka  
Notatka zdarzenia

Akt chrztu nr 47 Kosówka
Działo się we wsi Rydzewo 25 lipca 1900 roku o godzinie 2 po południu. Stawił się osobiście Julian Mikulski 34 lat mający gospodarz ziemski w Kosówce mieszkający, w obecności Jana Kalickiego 67 lat mającego, a także Jana Gryca 47 lat mającego obu gospodarzy w Rydzewie mieszkających i okazali Nam niemowlę płci męskiej, oświadczając, że urodziło się ono w Kosówce 20 lipca / 3 sierpnia/ o godzinie 7 rano z prawowitej małżonki jego Marianny z Zawistowskich 30 lat mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym dziś odprawionym dano imię Dominik, a rodzicami chrzestnymi jego byli Jan Poniatowski i Józefa Poniatowska.
Akt ten okazującemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany został przez Nas tylko podpisany.

 
Zgon 1976-08-31 Grajewo  
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Mikulski Julian [I0065]
Matka Zawistowska Marianna [I0066]
         Mikulski Dominik [I0009]
    Siostra (rodzona)     Mikulska Helena [I0064]
    Brat (rodzony)     Mikulski Bolesław [I0092]
    Brat (rodzony)     Mikulski Piotr [I0093]
    Brat (rodzony)     Mikulski Jan [I0094]
    Brat (rodzony)     Mikulski Kazimierz [I0095]
    Brat (rodzony)     Mikulski Władysław [I1464]

Rodziny

    Rodzina Mikulski Dominik iSokołowska Sokół Anna [F0003]
Związek małżeński Żona Sokołowska Sokół Anna [I0010]
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1928-01-24 Kapice  
Notatka zdarzenia

Akt małżeństwa.
Nr 1. Kapice Mikulski Dominik i Sokołowska Anna.
Działo się we wsi Kapice dnia 24 stycznia 1928 roku o godzinie 4 po południu.
Wiadomo czynimy, że w obecności światków Stanisława Ostrowskiego lat 35 i Bolesława Mikulskiego lat 32 mających obydwóch gospodarzy rolnych w Kosówce zamieszkałych, zawarte zostało w dniu dzisiejszym religijne małżeństwo pomiędzy Dominikiem Mikulskim kawalerem, gospodarzem lat 27 mającym, urodzonym i zamieszkałym w Kosówce, synem Juliana i Marianny z Zawistowskich małżonków Mikulskich, a Anną Sokołowską panną lat 18 mającą, córką niegdyś Marcela i zyjącej Anny z Czaplickich małżonków Sokołowskich, urodzoną i zamieszkałą w Kapicach. Małżeństwo to porzedziły trzy przedślubne zapowiedzi, ogłoszone w kościołach parafialnych w Kapicach i Rydzewie w dniach niedzielnych, a mianowicie, dnia ósmego, piętnastego i dwudziestego drugiego stycznia roku bieżącego. Nowi małżonkowi oświadczyli, że umowa przedślubna został zawarta u notariusza w Grajewie. Pozwolenie dla małoletniej Anny Sokołowskiej udzieliła matka wymienionej. Obrzęd religijny odprawiony został przez księdza Mariana Lisa miejscowego proboszcza. Akt niniejszy nowozaślubionym i świadkom przeczytany, przez nas, przez świadków i nowozaślubionych podpisany został.
podpisy:

_______________________

 
Umowa małżeńska 1928-01-16 Grajewo  
Notatka zdarzenia

Działo się w mieście Grajewie powiatu Szczuczyńskiego dnia szesnastego stycznia roku tysiąc dziewięćset dwudziestego ósmego. Przede mną Kazimierzem Dziekońskim Notariuszem przy Wydziale Hipotecznym Sądu Pokoju
w Szczuczynie w kancelarii mojej w mieście Grajewo przy ulicy Boguszewskiej w domu pod numerem 34 znajdującej się w obecności dwóch osobiście mi znanych i prawem wymagane przymioty posiadających świadków,
obywateli w mieście Grajewo zamieszkałych Leonarda Kacperskiego i Władysława Kozłowskiego, stawili się
nieznani mi z osób: Dominik Mikulski kawaler pełnoletni we wsi Kosówce oraz Anna z Czaplickich Sokołowa wdowa po Marcelu Sokół i córka jej Anna Sokół, panna, lat 18, zostająca w asystencji i z zezwolenia tejże matki we wsi Kapice,
wszyscy w powiecie Szczuczyńskim zamieszkali, formalności osób ........... i zdolność do działań prawnych poświadczyli wyżej wymienieni ..... - ......... i zeznali Akt tej treści:
&1. Dominik Mikulski, kawaler i Anna Sokół, panna oświadczyli, że ich zamiarem jest połączyć się węzłem małżeńskim i że na czas trwania tego związku stosunki majątkowe w ten sposób: majątek każdy z przyszłych małżonków posiada w chwili obecnej i jakie każdy z nich otrzymać może w przyszłości przez spadek, darowiznę lub zrządzenie losu ..... majątek jaki zdobędą w czasie małżeństwa przez pracę i oszczędności stanowić będzie wspólną własność obojga małżonków w równych połowach.
&2. Anna Sokół matka, oświadczyła, że niniejszym zezwala na zawarcie małżeństwa córki swej Anny z Dominikiem Mikulskim.
&3. Dominik Mikulski oświadczył że obecny jego majątek składa się z części osady włościańskiej na wsi Kosówce położony, obszaru / .... osada / około szesnastu morgów obejmującej stanowiącej wartość tysiąc pięćset, 1500 złotych, zaś Anna Sokół, panna, oświadczyła, że jej majątek składa się ......... z ...... osady włościańskiej na wsi Kapice położonej przedstawiającej wartość około trzystu złotych. Czyniący Notariusz wyjaśnił narzeczonym znaczenie art. 208 K.C. Akt ten wobec wyżej wymienionych świadków stawającym odczytany, przez nich co do treści jego do skutków .......... i jako zgodny z dobrą ich wolą przyjęty i podpisany został.
Pierwszy wypis należy wydać narzeczonym. Stempla na rzecz Skarbu w kwocie jedenastu gotówką pobrano
- Podpisy:
Anna Sokół, Dominik Mikulski
................ ..................
Stanisław Ostrowski
- Jako świadkowie ......... ............
że akt ten podpisał Stanisław Orzechowski za niepiśmienną Annę Sokół ...... z jej upoważnienia Leonard Kasperski. Władysław Kołodziejczyk

Notatka z Urzędu Skarbowego w Grajewie:

Zaświadczenie Stosownie do &84 rozporządzenia Ministerstwa Skarbu z dn. 25.VIII.1923r. Dz.Ust.R.P.Nr.101.poz.794
Urząd Skarbowy nie czyni przeszkód do sporządzenia aktu notarialnego odnośnie zbycia części majątku spadkowego
składającego się z 16 morgów gruntu we wsi Kosówka z zabudowaniami i inwentarzem a pozostałego po zmarłym Julianie Mikulskim.
Podpisano: Naczelnik Urzędu

 
  Dzieci
 1. Mikulska Janina Halina [I0002]
 2. Mikulski Edward [I0060]
 3. Mikulska Irena [I0061]
 4. Mikulska Teresa [I0063]
 5. Mikulski Edmund Jan [I0651]
 6. Mikulska Teresa [I0549]
 7. Mikulski Jan [I0062]

Media

Opis

Służył w 28 baonie Saperów W.P. w Modlinie w stopniu plutonowego.
Podczas II Wojny ranny na Piskich Błotach.

Intercyza.
Działo się w mieście Grajewie powiatu Szczuczyńskiego
dnia szesnastego stycznia roku tysiąc dziewięćset dwudziestego ósmego.
Przede mną Kazimierzem Dziekońskim Notariuszem przy Wydziale Hipotecznym Sądu Pokoju w Szczuczynie w kancelarii mojej w mieście Grajewo przy ulicy Boguszewskiej w domu pod numerem 34 znajdującej się w obecności dwóch osobiście mi znanych i prawem wymagane przymioty posiadających świadków, obywateli w mieście Grajewo zamieszkałych Leonarda Kacperskiego i Władysława Kozłowskiego, stawili się nieznani mi z osób: Dominik Mikulski
kawaler pełnoletni we wsi Kosówce oraz Anna z Czaplickich Sokołowa wdowa po Marcelu Sokół i córka jej Anna Sokół, panna, lat 18, zostająca w asystencji i z zezwolenia tejże matki we wsi Kapice, wszyscy w powiecie Szczuczyńskim zamieszkali, formalności osób ........... i zdolność do działań prawnych poświadczyli wyżej wymienieni ..... - ......... i zeznali Akt tej treści:
&1. Dominik Mikulski, kawaler i Anna Sokół, panna oświadczyli, że ich zamiarem jest połączyć się węzłem małżeńskim i że na czas trwania tego związku stosunki majątkowe w ten sposób: majątek każdy z przyszłych małżonków posiada w chwili obecnej i jakie każdy z nich otrzymać może w przyszłości przez spadek, darowiznę lub zrządzenie losu ..... majątek jaki zdobędą w czasie małżeństwa przez pracę i oszczędności stanowić będzie wspólną własność obojga małżonków w równych połowach. Anna Sokół matka, oświadczyła, że niniejszym zezwala na zawarcie małżeństwa córki swej Anny z Dominikiem Mikulskim.
&3. Dominik Mikulski oświadczył że obecny jego majątek składa się z części osady włościańskiej na wsi Kosówce położony, obszaru / .... osada / około szesnastu morgów obejmującej stanowiącej wartość tysiąc pięćset, 1500 złotych, zaś Anna Sokół, panna, oświadczyła, że jej majątek składa się ......... z ...... osady włościańskiej na wsi Kapice położonej przedstawiającej wartość około trzystu złotych. Czyniący Notariusz wyjaśnił narzeczonym znaczenie art. 208 K.C. Akt ten wobec wyżej wymienionych świadków stawającym odczytany, przez nich co do treści jego do skutków .......... i jako zgodny z dobrą ich wolą przyjęty i podpisany został.
Pierwszy wypis należy wydać narzeczonym.
Stempla na rzecz Skarbu w kwocie jedenastu gotówką pobrano - Podpisy:
Anna Sokół, Dominik Mikulski
Stanisław Ostrowski
- Jako świadkowie ......... ............
że akt ten podpisał Stanisław Orzechowski
za niepiśmienną Annę Sokół ...... z jej upoważnienia Leonard Kasperski. Władysław Kołodziejczyk
Notatka z Urzędu Skarbowego w Grajewie:
Zaświadczenie
Stosownie do &84 rozporządzenia Ministerstwa Skarbu z dn. 25.VIII.1923r. Dz.Ust.R.P.Nr.101.poz.794
Urząd Skarbowy nie czyni przeszkód do sporządzenia aktu notarialnego
odnośnie zbycia części majątku spadkowego
składającego się z 16 morgów gruntu we wsi Kosówka z zabudowaniami i inwentarzem
a pozostałego po zmarłym Julianie Mikulskim.
Podpisano: Naczelnik Urzędu

Spdek po ojcu
Działo się w mieście Grajewie powiatu Szczuczyńskiego
dnia szesnastego stycznia roku tysiąc dziewięćset dwudziestego ósmego. Przede mną Kazimierzem Dziekońskim Notariuszem przy Wydziale Hipotecznym Sądu Pokoju
w Szczuczynie w kancelarii mojej w mieście Grajewo przy ulicy Boguszewskiej w domu pod numerem 34 znajdującej się w obecności dwóch osobiście mi znanych i prawem wymagane przymioty posiadających świadków, obywateli w mieście Grajewo zamieszkałych Leonarda Kacperskiego i Władysława Kołodziejczyka, stawili się nieznani mi z osób:
Jan, Bolesław i Dominik bracia Mikulscy zamieszkali we wsi Kosówka,
Gminy Bełda powiatu Szczuczyńskiego, tożsamość osób i zdolność do działań prawnych poświadczyli wyżej wymienieni ....... i zeznali akt tej treści:
A mianowicie oświadczyli, że po zmarłym ojcu ich Julianie Mikulskim pozostała w spadku osada włościańska ........ w ograniczeniu powołanej wsi Kosówka położona, obszaru około szesnastu morgów obejmująca, składająca się z różnego rodzaju gruntów oraz budynków, inwentarzy, która w drodze dziedziczenia przeszła do pozostałych po nim czworga dzieci, a w tej ....... i do .......... oświadczających oraz że znajduje się w ich majątkowym posiadaniu. Po takowym wyjaśnieniu, że ........ Jan i Bolesław Mikulscy
powołując się na zaświadczenie Urzędu Skarbowego w Grajewie z dnia wczorajszego/?/ do tego aktu dołączające się oświadczyli,
że oni wszystkie swoje prawa spadkowe do majątku ruchomego i nieruchomego ..... którego ....
i ..... wskazana osada włościańska, bez żadnego z tych praw na rzecz swoją wykluczenia przez akt niniejszy sprzedają na własność bratu .....i współsukcesorowi
Dominikowi Mikulskiemu, za dobrowolnie umówioną cenę szacunkową złotych czterysta, którą jak przyznają otrzymali od nabywcy jeszcze przed tym aktem,
.......... ................ ..............

Nabywca Dominik Mikulski oświadczył, że majątek spadkowy i prawa do takowego ...... zna dokładnie, ..... ten zadowolenia się i akt ten przyjmuje oraz koszty takowego pokryje.
Akt ten wobec wyżej wymienionych ..... ..... stawającym odczytany, poprzez nich co do treści i co do warunków zrozumiany i jako zgodny z dobrą ich wolą przyjęty
i podpisany został.
.... ... należy wydać nabywcy. Stempla na rzecz Skarbu złotych ... i 10% .... groszy 20 gotówką pobrano.
Podpisy:
B.Mikulski, Jan Mikulski, D. Mikulski

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Mikulski Julian [I0065]
  1. Zawistowska Marianna [I0066]
   1. Mikulska Helena [I0064]
   2. Mikulski Władysław [I1464]
   3. Mikulski Bolesław [I0092]
   4. Mikulski Piotr [I0093]
   5. Mikulski Dominik
    1. Sokołowska Sokół Anna [I0010]
     1. Mikulski Edward [I0060]
     2. Mikulska Irena [I0061]
     3. Mikulski Jan [I0062]
     4. Mikulska Janina Halina [I0002]
     5. Mikulska Teresa [I0063]
     6. Mikulski Edmund Jan [I0651]
     7. Mikulska Teresa [I0549]
   6. Mikulski Jan [I0094]
   7. Mikulski Kazimierz [I0095]

Przodkowie