Zaorska Waleria

Nazwisko rodowe Zaorska, Waleria
Nazwisko po małżeństwie Piaszczyńska, Waleria
Gramps ID I0038
Płeć kobieta
Wiek przy zgonie 51 lat, 9 miesięcy, 4 dni

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1868-12-09 Korytki  
Notatka zdarzenia

Akt nr 147 Korytki
Wydarzyło się we wsi Miastkowie 28 listopada ( 10 grudnia ) 1868 roku o godzinie 12 w południe. Stawił się Jan Zaorski 25 lat mający, czytający (?) gospodarz właściciel cząstkowy zamieszkały w Korytkach, w obecnośći Piotra Sawickiego 70 lat, a także Stanisława Pawelczyka 30 lat mających, robotników z Miastkowa, i okazali nam niemowlę płci żeńskiej urodzone w Korytkach wczoraj o godzinie 3 rano z jego żony Antoniny z Solińskich, 26 lat mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie świętym dziś odprawionym dano imię Waleria Zaorska. Chrzestnymi rodzicami jego byli: Piotr Korytkowski i Anna Zaorska. Akt ten okazującemu ojcu i świadkom niepiśmiennym przeczytany po czem przez nas tylko podpisany został.

 
Zgon 1920-09-13 Łomża  
Notatka zdarzenia

Ciała nie odnaleziono. Symboliczny grób na cmentarzu w Rydzewie.

 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Zaorski Jan [I0778]
Matka Solińska Antonina [I0779]
         Zaorska Waleria [I0038]
    Brat (rodzony)     Zaorski Marian [I0956]

Rodziny

    Rodzina Piaszczyński Stanisław Konstanty iZaorska Waleria [F0004]
Związek małżeński Mąż Piaszczyński Stanisław Konstanty [I0011]
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1892-02-17 Miastkowo  
 
  Opis

Akt № 14 Łomżyca i Korytki
Działo się w Miastkowie 17-go (29-go września) lutego 1892-go roku o godzinie 3-j po południu. Ogłaszamy, iż w obecności świadków: Andrzeja Szemborskiego 30 lat i Jana Drebota 27 lat mających, obu gospodarzy pierwszy w Osetnym, a drugi w Łomżycy mieszkających, dnia dzisiejszego zawarty został religijny związek małżeński między: Stanisławem Piaścińskim kawalerem na gospodarstwie w Łomżycy parafii Łomżyńskiej mieszkającym i tutaj urodzonym, synem Jana i Tekli z Janowskich małżonków Piaścińskich, 25 lat mającym, a Walerią Zaorską panną z rodzicami na gospodarstwie w Korytkach miejscowej parafii mieszkającej i tutaj urodzonej, córką Jana i Antoniny z Solińskich małżonków Zaorskich, 23 lata mającej. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi, publikowane w miejscowym i Łomżyńskim Kościołach Parafialnych w dniach 2-go (14-go), 9-go (21-go) i 16-go (28-go) lutego roku bieżącego. Małżonkowie nowi oświadczają że nigdy przed tym żadnej umowy przedślubnej nie zawarli. Obrządek religijny małżeństwa dokonany został przez Księdza Rodzewicza Administratora miejscowej parafii. Akt ten obecnym niepisemnym odczytany, a przez nas podpisany został. Ks. W Rodzewicz Adm. M. Paraf.

  Dzieci
 1. Piaszczyński Bolesław [I0804]
 2. Piaszczyńska Anna [I0774]
 3. Piaszczyński Bolesław [I0782]
 4. Piaszczyński Marian [I0007]
 5. Piaszczyński Czesław [I0024]
 6. Piaszczyńska Stanisława [I0025]
 7. Piaszczyński Michał [I0825]
 8. Piaszczyński Adam [I0027]
 9. Piaszczyńska Regina [I0026]

Media

Opis

Pod koniec życia chorowała na jakąś przypadłośc skórną. Do tego stopnia, że ze wstydu chowała się przed gośćmi w innym pokoju.

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Zaorski Jan [I0778]
  1. Solińska Antonina [I0779]
   1. Zaorska Waleria
    1. Piaszczyński Stanisław Konstanty [I0011]
     1. Piaszczyński Marian [I0007]
     2. Piaszczyński Czesław [I0024]
     3. Piaszczyńska Stanisława [I0025]
     4. Piaszczyńska Regina [I0026]
     5. Piaszczyński Adam [I0027]
     6. Piaszczyńska Anna [I0774]
     7. Piaszczyński Bolesław [I0782]
     8. Piaszczyński Bolesław [I0804]
     9. Piaszczyński Michał [I0825]
   2. Zaorski Marian [I0956]

Przodkowie