Zyskowska Agnieszka

Nazwisko rodowe Zyskowska, Agnieszka
Gramps ID I1275
Płeć kobieta

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1828    
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Zyskowski Piotr [I1711]
Matka Tyszkiewicz Aniela [I1712]
         Zyskowska Agnieszka [I1275]

Rodziny

    Rodzina Sokół Jan iZyskowska Agnieszka [F0239]
Związek małżeński Mąż Sokół Jan [I0749]
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1854-04-29 Kapice  
Notatka zdarzenia

Akt nr 28 Kapice
Działo się w Białaszewie dnia 17 /29/ kwietnia 1854 roku o godzinie 11 przed południem. Wiadomo czynimy iż w obecności świadków włościan Wojciecha Sztachelka lat 25 i Jana Zyskowskiego lat 50 mających obydwu gospodarzy rolnych czynszowych ze wsi Kapice. Zawarte zostało małżeństwo religijne między włościaninem Janem Sokołem lat 20 mającym, młodzianem w Kapicach urodzonym i tamże przy ojcu na gospodarstwie rolnym czynszowym zamieszkałym. Wojciecha i zmarłej Anny z Ksepków małżonków Sokołów synem, a włościanką Agnieszką Zdancewiczową /zd. Zyskowska/ lat 24 mającą, wdową po Piotrze Zdancewiczu w dniu 15 /27/ czerwca roku zeszłego zmarłym, w Kapicach urodzoną i tamże na gospodarstwie rolnym czynszowym zamieszkałą, zmarłego Piotra i żyjącej Anieli z Tyszkiewiczów małżonków Zyskowskich córką. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w godzinach zwykłych nabożeństwa w kościele parafialnym Białaszewskim w dniach niedzielnych to jest: 24, 31 stycznia i 7 lutego roku bieżącego ogłoszone, jakoteż zezwolenie ustne ojca nowożeńca obecnego Aktowi małżeństwa nastąpiło. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczyli, iż umowy przedślubnej urzędownie nie zawierali. Obrzęd ślubu religijnego przez księdza niżej podpisanego został dopełniony. Poczem Akt ten stawającym i świadkom wszystkim pisać nie umiejącym przeczytany przez nas tylko podpisany został.
ks. Pieniążek Adam

 
  Dzieci
 1. Sokół Antoni [I1854]
 2. Sokół Paweł [I1124]
 3. Sokołowski vel Sokół Marcel [I1675]
 4. Sokół Piotr [I1759]
    Rodzina Zdancewicz Piotr iZyskowska Agnieszka [F0626]
Związek małżeński Mąż Zdancewicz Piotr [I1713]
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo      
 

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Zyskowski Piotr [I1711]
  1. Tyszkiewicz Aniela [I1712]
   1. Zyskowska Agnieszka
    1. Sokół Jan [I0749]
     1. Sokołowski vel Sokół Marcel [I1675]
     2. Sokół Paweł [I1124]
     3. Sokół Piotr [I1759]
     4. Sokół Antoni [I1854]
    2. Zdancewicz Piotr [I1713]

Przodkowie