Karwowska Cecylia

Nazwisko rodowe Karwowska, Cecylia
Gramps ID I0999
Płeć kobieta
Wiek przy zgonie 80 lat, 1 miesiąc

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1825    
 
Zgon 1905-02-01 Bogusze  
Notatka zdarzenia

Akt zgonu Nr 38 Bogusze
Działo się w Grajewie 3 (6) lutego 1905 roku o godzinie 4 po południu.
Stawił się Adam Mikulski 48 lat mający sługa kościelny i Szymon Skarżyński 78 lat mający rolnicy obaj w Grajewie mieszkający i oświadczyli iż wczoraj w Boguszach o 12 po południu zmarła Cecylia Mikulska 80 lat mająca, córka Wojciecha i Katarzyny małżeństwa Karwowskich urodzona w Sztabinie, a mieszkająca w Boguszach.

 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Karwowski Wojciech [I1000]
Matka Barciszewska Katarzyna [I1001]
         Karwowska Cecylia [I0999]
    Brat (rodzony)     Karwowski Apoloniusz [I2785]

Rodziny

    Rodzina Mikulski Aleksander iKarwowska Cecylia [F0026]
Związek małżeński Mąż Mikulski Aleksander [I0102]
  Dzieci
 1. Mikulski Stanisław [I1660]
 2. Mikulska Aleksandra [I1487]
 3. Mikulska Wiktoria [I1485]
 4. Mikulski Julian [I0065]
  Atrybuty
Rodzaj Wartość Notatki Źródła
_UID 8K4A90AW-C2DB-JD2E-E284-E2842BCAA210
 

Media

Opis

Kopia została wydana Stanisławowi Mróz 28 Maja 1885 roku podpis
Kopia została wydana Annie Mróz zamiast Osipa Mróza 10 Listopada 1888 roku
Nr wg rejestru 368.
Nr wg liczby porządkowej 254.
Roku 1879-go 15-go / 27-go / maja przybyli do mnie, Wacława syna Jana Boguckiego, Notariusza przy kancelarii Hipotecznej Szczuczyńskiego Sędziego Pokoju w moim biurze, znajdującym się w powiatowym mieście Szczuczynie w domu Nr 19 na placu nazywanym rynek znani mi osobiście oraz do zawierania aktów stanu cywilnego zdolność prawną mające 1.) Katarzyna córka Tomasza z Barciszewskich, wdowa po Wojciechu Karwowskim pozostała, włościanka 2.) Wiktoria córka Aleksandra Mikulska panna 18 lat mająca i zgodnie z artykułem 211-m Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego do niniejszego aktu (stosunek) mająca, prawo zdolna 3.) Cecylia córka Wojciecha Mikulska, wdowa po Aleksandrze Mikulskim pozostała, matka i główna opiekunka niepełnoletniej swojej córki Wiktorii Mikulskiej 4.) Stanisław Osipowicz Mróz włościanin 5.) Osip syn Jakuba Mróz włościanin, pierwsze 3 osoby są mieszkańcami wsi Kosówka, ostatnie dwie są mieszkańcami wsi Rydzewo-Czarny Las i zawarli akt o następnej treści:
ogłaszające wspólnie Wiktoria Mikulska i Stanisław Mróz oświadczają, że zamierzają oni zawrzeć małżeństwo, na co Cecylia Mikulska pozwala.
§ 2.) Wspólnie ogłaszająca Katarzyna Karwowska oświadcza, że na prawach właścicielki posiada ona 1/3 część gospodarstwa włościańskiego we wsi Kosówka położonego, zapisanego w tej (wsi) pod Nr-m 15, którą dostała na własność na mocy Najwyższych (carskich) dekretów od 1864 roku. Tę trzecią część gospodarstwa o powierzchni 7 morgów 50 prętów na / lewym marginesie drobną czcionką: wraz z mieszkaniem, z połową domu mieszkalnego, z szopą i oborą./
podpisy: J.K. Wasilewski, C.S. Bekerman, T. Bierć, Bogucki
wspólnie ogłaszająca Katarzyna Karwowska sprzedaje swojej wnuczce Wiktorii Mikulskiej za dobrowolnie uwarunkowaną cenę sprzedaży (w wysokości) 130 rubli srebrem, którą przyznaje sprzedawczyni, która do (momentu) zawarcia niniejszego aktu otrzymała ją od osoby kupującej gotówką i w celu potwierdzenia tej czynności daje jej pokwitowanie odbioru pieniędzy, zobowiązując się tuż po podpisaniu niniejszego aktu wydać sprzedawaną 1/3 część gospodarstwa osobie kupującej na faktyczną własność, a ostatnia (osoba kupująca) od momentu zawarcia tego aktu zobowiązana będzie do płacenia podatków od kupującej części gospodarstwa. Ponadto osoba kupująca zobowiązana będzie godnie utrzymywać sprzedawczynię oraz swojego wuja Apoloniego Karwowskiego do ich śmierci.
§ 3.) Osoba kupująca Wiktoria Mikulska ogłasza, że niniejszą umowę kupna-sprzedaży przyjmuje, a jej matka Cecylia Mikulska na ten zakup daje zgodę.
§ 4.) Wspólnie ogłaszający Osip syn Jakuba Mróz ogłasza, że chcąc wzmocnić i zapewnić przyszłość swojemu synowi Stanisławowi do jego obowiązkowej części a conto spadkowego udziału przydziela mu ze swojego mienia kwotę (w wysokości) 130 rubli srebrem a conto której Stanisław Mróz przyznaje, że do momentu zawarcia tego aktu dostał od swojego ojca Osipa Mróza 100 rubli, i w celu ╒potwierdzenia odebrania tej kwoty nadaje swojemu ojcu pokwitowanie, natomiast resztę przydzielonej kwoty w wysokości 30 rubli Osip Mróz zobowiązuje się oddać i zapłacić swojemu synowi Stanisławowi bez odsetek i wstępnego zaproszenia za jeden rok od czasu zawarcia tego aktu.
§ 5.) Wspólnie ogłaszający Stanisław Mróz ogłasza, że przydział niniejszy z wdzięcznością przyjmuje.
§ 6.) Wspólnie ogłaszające Wiktoria Mikulska i Stanisław Mróz ogłaszają, że w przypadku zgonu jednego z nich, pozostały przy życiu małżonek otrzyma na jego udział połowę mienia zmarłego małżonka. Zawierający ten akt Notariusz ostrzegł strony przed konsekwencjami 208-go artykułu Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego. Pierwsze wyciągi tego aktu zostaną wydane wszystkim stronom w nim uczestniczącym. Papier herbowy od umowy przedślubnej w ilości 1 rubel 50 kopiejek, od przydziału na część obowiązkową w ilości 1 rubel 50 kopiejek, i od umowy kupna-sprzedaży w ilości 55 kopiejek został zniszczony i podatku na rzecz miasta w ilości 1 rubel 77 i pół kopiejek, pobrano. Akt ten zawarty został w obecności osobiście mi znanych prawo zdolnych obywateli, mieszkańców miasta Szczuczyna świadków Teofila syna Michała Biercia i Chaima syna Szałoma Bekermana i po odczytaniu stronom na głos owego (aktu) w obecności tych że świadków przez nich zatwierdzony, przyjęty i jedynie przez Stanisława Mróza podpisany został. Zamiast innych niepisemnych na ich własną prośbę podpisał się mieszkaniec miasta Szczuczyna Jan syn Karła Wasilewski zarówno jak i przez świadków oraz prze ze mnie Notariusza (akt ten) podpisany został. Na 1-j stronie w linii 18-j zostało przekreślone wyrażenie “ córka Aleksandra ” zamiast którego należy czytać (wyżej) nadpisany tekst “córka Wojciecha”. Na 2-j stronie w linii 8-j po słowie “prętów” na marginesie napisany jest tekst: “wraz z mieszkaniem, z połową domu mieszkalnego, z szopą i oborą” którego należy czytać i (tekstowi) temu wierzyć.
podpisy: Stanisław Mróz Zamiast niepisemnych Katarzyny córki Tomasza Karwowskiej, Wiktorii córki Aleksandra Mikulskiej, Cecylii córki Wojciecha Mikulskiej i Osipa syna Jakuba Mróza na ich własną prośbę podpisał się Jan syn Karła Wasilewski. Świadek przy zawarciu Aktu i podpisaniu się zamiast niepisemnych Chaim syn Szałoma Bekerman. Świadek przy zawarciu Aktu i podpisaniu się zamiast niepisemnych Teofil syn Michała Bierć.
Wacław Bogucki, Notariusz

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Karwowski Wojciech [I1000]
  1. Barciszewska Katarzyna [I1001]
   1. Karwowski Apoloniusz [I2785]
   2. Karwowska Cecylia
    1. Mikulski Aleksander [I0102]
     1. Mikulski Stanisław [I1660]
     2. Mikulski Julian [I0065]
     3. Mikulska Wiktoria [I1485]
     4. Mikulska Aleksandra [I1487]

Przodkowie