Sokół Jan

Nazwisko rodowe Sokół, Jan
Gramps ID I0749
Płeć mężczyzna
Wiek przy zgonie 69 lat, 8 miesięcy, 5 dni

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1834-01-21 Kapice  
Notatka zdarzenia

Akt nr 13 Kapice.
Działo się we wsi Białaszewo dnia 22 stycznia 1834 roku o godzinie 2 po południu. Stawili się Wojciech Sokołowski /Sokół?/ gospodarz, lat 38 mający we wsi Kapicach zamieszkały i w obecności Kazimierza Popowskiego lat 66 i Jakuba Popowskiego lat 33 mającego obu gospodarzy w tejże wsi zamieszkałych i okazała nam dziecię płci męskiej urodzone w tejże wsi dnia wczorajszego o godzinie 5 rano z małżonki jego Anny z Ksepków lat 34 mającej. Dziecieciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało imię Jan, a rodzicami chrzestnymi byli: Jan Ksepko i Katarzyna Popowska. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany i przez nas podpisany został, stawający i świadkowie pisać nie umieją. Ks. Józef Kochański Proboszcz Białaszewski.

 
Zgon 1903-09-26 Kapice  
Notatka zdarzenia

Akt nr 172 Kapice
Działo sie we wsi Białaszewo 16 /29/ września 1903 roku o godzinie 9 rano stawili się Piotr Sokół 46 lat i Marcel Sokół 30 lat mający gospodarze ziemscy w Kapicach mieszkający i oświadczyli, że 26 września bieżącego roku o godzinie 9 rano zmarł w Kapicach Jan Sokół 75(?) lat mający urodzonym i mieszkającym w Kapicach, synem zmarłego Wojciecha i Anny zd. Ksepko małżeństwa Sokołów, wdowcem. Po naocznym upewnieniu się o zejściu Jana Sokoła Akt ten oświadczającym przeczytany przez Nas tylko podpisany został.

 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Sokół Wojciech [I1709]
Matka Ksepko Anna [I1710]
         Sokół Jan [I0749]
    Siostra (rodzona)     Sokół Marianna [I1714]
    Brat (rodzony)     Sokół Kazimierz [I1715]
    Brat (rodzony)     Sokół Maciej [I1735]
    Siostra (rodzona)     Sokół Rozalia [I1793]
    Brat (rodzony)     Sokół Stefan [I1831]
    Brat (rodzony)     Sokół Mateusz [I1876]

Rodziny

    Rodzina Sokół Jan iZyskowska Agnieszka [F0239]
Związek małżeński Żona Zyskowska Agnieszka [I1275]
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1854-04-29 Kapice  
Notatka zdarzenia

Akt nr 28 Kapice
Działo się w Białaszewie dnia 17 /29/ kwietnia 1854 roku o godzinie 11 przed południem. Wiadomo czynimy iż w obecności świadków włościan Wojciecha Sztachelka lat 25 i Jana Zyskowskiego lat 50 mających obydwu gospodarzy rolnych czynszowych ze wsi Kapice. Zawarte zostało małżeństwo religijne między włościaninem Janem Sokołem lat 20 mającym, młodzianem w Kapicach urodzonym i tamże przy ojcu na gospodarstwie rolnym czynszowym zamieszkałym. Wojciecha i zmarłej Anny z Ksepków małżonków Sokołów synem, a włościanką Agnieszką Zdancewiczową /zd. Zyskowska/ lat 24 mającą, wdową po Piotrze Zdancewiczu w dniu 15 /27/ czerwca roku zeszłego zmarłym, w Kapicach urodzoną i tamże na gospodarstwie rolnym czynszowym zamieszkałą, zmarłego Piotra i żyjącej Anieli z Tyszkiewiczów małżonków Zyskowskich córką. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w godzinach zwykłych nabożeństwa w kościele parafialnym Białaszewskim w dniach niedzielnych to jest: 24, 31 stycznia i 7 lutego roku bieżącego ogłoszone, jakoteż zezwolenie ustne ojca nowożeńca obecnego Aktowi małżeństwa nastąpiło. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczyli, iż umowy przedślubnej urzędownie nie zawierali. Obrzęd ślubu religijnego przez księdza niżej podpisanego został dopełniony. Poczem Akt ten stawającym i świadkom wszystkim pisać nie umiejącym przeczytany przez nas tylko podpisany został.
ks. Pieniążek Adam

 
  Dzieci
 1. Sokół Antoni [I1854]
 2. Sokół Paweł [I1124]
 3. Sokołowski vel Sokół Marcel [I1675]
 4. Sokół Piotr [I1759]

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Sokół Wojciech [I1709]
  1. Ksepko Anna [I1710]
   1. Sokół Maciej [I1735]
   2. Sokół Mateusz [I1876]
   3. Sokół Marianna [I1714]
   4. Sokół Jan
    1. Zyskowska Agnieszka [I1275]
     1. Sokołowski vel Sokół Marcel [I1675]
     2. Sokół Paweł [I1124]
     3. Sokół Piotr [I1759]
     4. Sokół Antoni [I1854]
   5. Sokół Kazimierz [I1715]
   6. Sokół Rozalia [I1793]
   7. Sokół Stefan [I1831]

Przodkowie