Pisownia nazwiska Piaszczyński na przestrzeni kilkudziesięciu, a w zasadzie mogę pisać kilkuset lat

Na zaprezentowanych przykładach postaram się przedstawić jak na przestrzeni lat zmieniała się pisownia naszego nazwiska.

PiaszczynskiAkt Chrztu Stanisława Piaścińskiego syna Jana z Łomżycy.
Najstarszy znaleziony przeze mnie zapis nazwiska Piaszczyński, to tekst przedstawiony wyżej i pochodzi z roku 1868. Jak widać nazwisko zapisano jako Piaściński, ale kilka lat później w Akcie Chrztu Marcjanny Piaszczyńskiej, córki Ferdynanda z Łomżycy Nazwisko zapisano w brzmieniu" Piasciński".
Piascinski Piaściński


Powyższe stwierdzenie jest już nieaktualne, ponieważ przekopując archiwa Parafii Nowogród znalazłem zapis z 1812 roku w akcie małżeństwa. Rzecz działa się w Nowogrodzie, a młodzi pochodzili ze wsi Jurki i Dobry Las.
Prosze poczytać oryginał i tłumaczenie pod obrazkiem. Piascinski
A tam wyrażnie zapisano Wojciecha jako Piaszczyński i zarazem niespodzianka, otóż Panna Młoda wymieniona jest jako Piaścikówna, a jej ojciec jako Piaszczyński. Jest to mocny dowód wskazujący, że Piaściki i Piaszczyńscy to jedna rodzina.
Niżej na potwierdzenie podkreśliłem fragment: "... iż Woyciech Piaszczyński, y Panna Elżbieta Piaścińska połączeni są ze sobą ..."
Uznałem ten dokument za ważny i przepisałem go z " polskiego na nasze".

Akt nr 16 Jurki i Dobrylas
Roku 1812, dnia 25 listopada.
Przed Nami Proboszczem Nowogrodzkim sprawującym obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Nowogrodzkiej, w Powiecie i Departamencie Łomżyńskim. Stawił się Wojciech Piaszczyński mający podług złożonej przed Nami Metryki, wyjętej z Ksiąg Kościoła Nowogrodzkego lat 35, młodzian włościanin, gospodarz we wsi Jurkach zamieszkały, Jana Piaszczyńskiego Włościanina gospodarza w Jurkach zamieszkałego, z Marianną z Stumskich już zmarłych gospodarzy syn, który dla braku wstępnych krewnych nie czynił Aktu uszanowania.
Stawiła się także Panna Elżbieta Piaścikowna córka Jana Piaszczyńskiego włościanina, gospodarza w Dobrymlesie i Konstancji Brokowianki ( nie jestem pewny czy poprawnie odczytałem nazwisko), zamieszkałych, w asystencji rodziców wspomnianych, mająca podług złożonej Metryki, wyjętej z Ksiąg Kościoła Nowogrodzkiego lat 21 nieskończonych. Strony stawające żądają ażebyśmy przystąpili do obchodu ułożonego między nimi Małżeństwa, którego zapowiedzi wyszły przed głównymi Drzwiami Naszego Domu Gminnego, to jest: pierwsza dnia ósmego, druga dnia 15 miesiąca i roku bieżącego, o godzinie 12 w południe w niedzielę. Gdy żadne tamowanie przeciw rzeczonemu małżeństwu nie zaszło, a rodzice wstępującej w stan małżeński na Obchód Małżeństwa zezwalają, przychylając się za tym do żądania stron, po przeczytaniu wszystkich wyżej wymienionych papierów, jako też Działu Szóstego Kodeksu Napoleona w Tytule o Małżeństwie, zapytaliśmy się przyszłego Małżonka i przyszłej małżonki, czyli chcą połączyć się ze Sobą węzłem Małżeństwa? Na co, gdy każde z nich oddzielnie odpowiedziało, iż taka jest ich wola. Oświadczamy w Imieniu Prawa, iż Wojciech Piaszczyński i Panna Elżbieta Piaścińska połączeni są z sobą węzłem Małżeństwa. Czego spisaliśmy Akt w przytomności Pawła Popiołka lat 60 i Jana Cybulskiego lat 44 mających w Morgownikach zamieszkałych, tudzież Bonifacego Piaszczyńskiego lat 25 brata rodzonego i Szymona Piaszczyńskiego brata stryjecznego zaślubionej, w Dobrymlesie zamieszkałych wszystkich włościan gospodarzy.
Akt niniejszy został stawającym przeczytany, przez nas tylko podpisany ile że inne w Akcie wyrażone Osoby pisać nie umieją.
Podpisano Xiądz Mateusz Borowski Urzędnik Stanu Cywilnego.W akcie Chrztu Aleksandry w roku 1873 i Edmunda Leopolda Piaszczyńskiego w roku 1874, zapisano nazwisko ich ojca - Ferdnynanda jako Piaścinski. Kolejny zapis to fragment Aktu Chrztu bł. ks. Michała z 1885 roku -poniżej
Piaściński
Poniżej ciekawy zapis z 1910r z księgi ślubów z Kolna, w którym mowa o tym, że Antoniemu Piaszczyńskiemu, organiście z Kolna i pannie Stanisławie z Garbulewskich związek pobłogosławił ks. Michał Piaszczyński ( syn Jana ale nie ten błogosławiony! ) podczas uroczystości ślubu na parafii w Mikaszówce. Prawdopodobnie w owym czasie w tym małym drewnianym kościółku w Mikaszówce spotkało się trzech braci Piaszczyńskich, najstarszy - Michał / syn Jana / proboszcz w Mikaszówce, jego rodzony brat Antoni oraz Michał (syn Ferdynanda, a brat stryjeczny wspomnianych tu Michała i Antoniego ), który był tam na wakacjach i tamże 8 sierpnia napisał poemat pod tytyłem " Na jeziorze". Nazwisko zapisane w tym Akcie jest jako Piaszczinski, a nowi małżonkowie podpisali się jako Antoni Piaszczyński i Stanisława z Garbulewskich Piaszczyńska..
To pokazuje, że w odróżnieniu od niepiśmiennych, wykształceni i wyżej postawieni w hierarchi społecznej obywatele mogli dbać o poprawną pisownię swojego nazwiska. Niepiśmienny włościanin nie znał pisowni swojego nazwiska, więc zapisywano je w formie takiej jak usłyszał je urzędnik prowadzący Akta Stanu Cywilnego.
    Od 1910 roku nazwisko Piaszczyński występuje we wszystkich dokumentach w pisowni nam znanej współcześnie. Poniżej podpis ks. Michała Piaszczyńskiego (syn Jana) znaleziony na parafii w Rydzewie gdzie był proboszczem w roku 1917, ale też wcześniejsze podpisy ks. Michała Piaszczyńskiego z parafii w Grajewie z roku 1904, gdzie był wikarym są zapisane w takiej samej formie. Piaszczynski

Aktualizacja: 10.11.2017r